Please enable JS

Comunitats de fe connectades amb el Moviment

Anàlisi dels eixos 1 i 2 de l’enquesta

gener 11/Joan Andreu Parra/

L’enquesta de l’ACO s’estructurava en cinc eixos. Pel que fa al primer (L’encaix de l’ACO en el context social i eclesial) i al segon eix (Definim quins han de ser els nostres objectius prioritaris), cal destacar alguns resultats. Per un costat, la majoria de la militància, el 56%, es troba en un estat anímic de satisfacció o molt bé en relació al Moviment. Només un 17% dels enquestats es posiciona en un estat de desídia o decepció. Es confirma que el tresor de l’ACO són els seus grups de Revisió de Vida ja que aquests es valoren en un 91% com a comunitats de fe, en un 95% com a espais de confiança, escolta, parada i reflexió i en un 86% com a espais que acompanyen en el projecte evangelitzador de l’ACO.

En definitiva, es tracta de grups on es troba caliu i proximitat (96% està d’acord o molt d’acord); hi ha bona relació amb els companys (96% d’acord); ajuden a viure la fe (90% d’acord); i es té bon rotllo amb responsable. La resposta pel que fa a ser responsable del grup en cas que se li proposi a l’enquestat és tèbia (un 46% està d’acord o molt d’acord que ho faria). El paper del consiliari és molt valorat al contribuir al creixement de la fe del grup (86% d’acord).

Pel que fa al sentiment d’identitat s’observa que s’estan perfilant bé les inicials de l’ACO: el moviment ajuda a sentir-se cristià (84% d’acord) i repunten l’obrerisme i la consciència de classe (84% d’acord). Un altre factor positiu, és la connexió dels grups amb el moviment a través de la participació en els actes que es proposen a les zones i al conjunt del moviment.

Pel que fa als compromisos de la militància destaquen els familiars (85%), cívics/socials (55%) i l’eclesial (41%). Per al 95% dels enquestats, l’ACO ajuda molt o junt amb altres factors a fonamentar-los.

Quant als objectius de l’ACO els més recolzats han estat afavorir la pertinença i la responsabilitat, tenir cura dels responsables de zona i l’extensió del moviment. En detall han estat prioritzats de la següent manera: afavorir pertinença i responsabilitat 67%, extensió del moviment 64,7%, cura responsables de zona 64%, visibilitat 61%, donar-se de nova estructura organitzativa 57% i autonomia zones 44%.Altres articles