Please enable JS

La corresponsabilitat en l’ACO, al Pla de curs

Primera de les línies d’actuació sorgides de l’XI Consell

octubre 13/Joan Andreu Parra/

A diferència d’altres cursos, els propers tres anys treballarem línies d’actuació —no Prioritats, com estàvem acostumats— que es van aprovar en l’XI Consell: la corresponsabilitat, la iniciació i la formació continuada dels militants i dels consiliaris laics i no laics. Com que són línies transversals i que s’interrelacionen es treballaran simultàniament els tres cursos, malgrat que es posarà l’accent en una d’elles.

A les pàgines 5 a 7 del Pla de curs que podeu consultar a l’enllaç s’explica com es treballaran les línies d’actuació als grups, zones o diòcesis i comissions de treball.

Enguany, l’atenció principal estarà sobre La corresponsabilitat en l’ACO, la que va reunir més consens en el darrer Consell. Veureu que el consiliari general, Josep Jiménez Montejo, en el Pla de curs proposa una Revisió de Vida i un Estudi d’Evangeli ampliant la idea de corresponsabilitat: «no podia fer referència només a la possible col·laboració puntual amb el Comitè Permanent per fer una substitució o representar el moviment en un acte o un altre. (...) la responsabilitat afecta tota la nostra vida personal, social, cristiana, militant».

Podeu consultar la presentació del Pla de curs que es va fer a la Jornada General a l’enllaç.

 Altres articles