Please enable JS

Tota la nostra vida és Advent, de Pere Casaldàliga

desembre 14/Joan Andreu Parra/

Tota la nostra vida és Advent, Déu està venint.

Ell ve en la seva Paraula, en el seu Esperit que ens dona la fe,

en els sagraments de l’Església, en les lluites i alegries de la vida,

en cadascun dels nostres germans i germanes, 

sobretot en els més pobres i sofrents.

 

Cal saber esperar Déu. 

Cal saber buscar Déu. Cal saber descobrir Déu.

I mira que hi ha molts que es cansen d’esperar,

perquè els costa d’afrontar la vida

perquè els poderosos continuen aixafant els febles.

 

Ens costa cercar Déu en el dia a dia, 

en el treball, a casa, en el carrer, 

en la lluita pels drets de tots, en la pregària,

en la festa alegra dels germans units, 

i fins i tot més enllà de la mort.

El blat de moro i l’arròs estan naixent, bells.

 

Ha arribat l’Advent. 

Després arribarà el Nadal. 

Déu arriba sempre.

Obrim els ulls de la fe. 

Obrim els braços de l’esperança.

Obrim el cor de l’amor.