Please enable JS

Informació legal

La navegació per aquesta pàgina web quedarà subjecta a les condicions recollides en aquest "avís legal", les quals podran ser actualitzades periòdicament i sense previ avís. La navegació per aquesta pàgina web implica la perfecta comprensió i l'acceptació expressa d'aquestes condicions per part de l'usuari.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'ACO - Acció Catòñica Obrera o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'ACO - Acció Catòlica Obrera. Aquests continguts podran ser copiats, distribuïts i comunicats públicament depenent de la llicència d'ús que s'indiqui a cada un dels continguts. Sinó s'indica el contrari tindran llicència copyright.

 

ÚS I CONTINGUTS DE LA WEB

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. Està permesa la modificació del web i dels seus continguts per a usuaris de la web autoritzats.

L'Administració de l'ACO - Acció Catòlica Obrera no es fa responsable de la veracitat dels continguts publicats pels usuaris i tampoc és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.

L'ACO - Acció Catòlica Obrera no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través d'aquesta web seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l'ACO - Acció Catòlica Obrera.

Les seves dades personals seran utilitzades només per a la prestació del servei ofert a través del portal, així com per a l'enviament d'informació que l'usuari hagi pogut sol·licitar i per a futures comunicacions d'activitats de l'ACO - Acció Catòlica Obrera que poguessin sense del seu interès.

ACO - Acció Catòlica Obrera, no ven, lloga o cedeix les dades personals que vostè proporcioni.

Les imatges d'aquesta web han tingut l'autorització prèvia de les persones que puguin aparèixer. En qualsevol cas, aquestes persones podran fer ús del seu dret d'imatge, demanant la retirada de les fotografies en què s'identifiquin.

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant sol·licitud sol·licitud expressa:

  •     Mitjançant correu ordinari, a l'ACO - C / Tapioles, 10 2n, 08004 Barcelona
  •     O correu electrònic comunicacio@acocat.org

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes dades.

En cas que l'usuari proporcionés dades de caràcter personal referents a tercers per mitjà dels diversos formularis d'aquesta web, l'usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d'informar dels extrems continguts a l'avís legal d'aquesta pàgina web.

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar l'ACO - Acció Catòlica Obrera en qualsevol tercer, a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.