Please enable JS

Decàleg 2011

octubre 20/ACO/

L’ACO, al curs 2010-2011, hem treballat sota un lema de fons que ens ha guiat al llarg de l’any: “L’opció preferencial pels pobres des de la militància obrera i cristiana”. En la majoria dels grups, on revisem la nostra vida a la llum de l’Evangeli, hem refl exionat sobre la nostra vivència al respecte per renovar el nostre compromís de manera  personal i col·lectiva. Algunes de les aportacions que han fet els grups les volem compartir en forma de decàleg.

 

 

 Altres articles