Please enable JS

Comitè General

Què és?

El componen el president i la presidenta, el consiliari/a general, el coordinador/a general, el responsable i el consiliari/a de cada diòcesi i/o zona, i els responsables de les comissions de treball. Es reuneix un cop al mes.

Què fa?

–Revisa, clarifica i planifica la missió de l’ACO en el món obrer.

–Programa i revisa la marxa del Moviment d’acord amb les prioritats i decisions del Consell.

–Impulsa i coordina les experiències i activitats de les zones.

–Promou la reflexió sobre la situació de la classe obrera i dels sectors més empobrits i marginats de la societat.

–Convoca, coordina i dinamitza la celebració del Consell.

–Prepara jornades d’estudi i reflexió.

–Designa les persones més idònies per a les responsabilitats de coordinador/a general i responsable d’Economia, i delega representacions i altres responsabilitats o funcions.

–Encarrega tasques a militants o comissions en moments determinats.

–Organitza i impulsa l’elecció de persones per cobrir vacants o la substitució dels qui no compleixin amb les seves funcions.

–Procura estendre l’ACO on el Moviment no és present, coordina, dóna suport i potencia les diverses realitats d’Iniciació de les zones.

–Té cura de les relacions amb altres moviments i realitats eclesials i civils, moviments afins d’àmbit nacional, estatal i internacional, i de la relació amb la jerarquia eclesial.