Please enable JS

Pastoral Obrera

La Pastoral Obrera és un òrgan de coordinació entre els diversos moviments apostòlics d’Acció Catòlica especialitzats en el món del treball. La seva feina de coordinació i sinergia té com a finalitat que l’Església tingui ben viva la dimensió missionera d’evangelització del món obrer. Ajuda a formar els militants obrers cristians dels diferents moviments i fomenta la interrelació entre l’Església i el món obrer.

Formen part d’aquesta coordinació moviments com ACO, GOAC-HOAC, JOC, MIJAC, religioses en barris, capellans obrers...

A continuació es relacionen diversos manifestos i comunicats del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya (SIPOC).