Please enable JS

Participem en el pre-congrés del laïcat

desembre 11/Maria Martínez/

(Maria Martínez, presidenta) Amb el Santi vam participar el 9 de novembre passat en la Jornada 2019-2020 d'Apostolat Seglar de Catalunya en el marc del procés de preparació del Congrés de Laics: Poble de Déu “en sortida” que es celebrarà a Madrid del 14 al 16 de febrer, i en el qual l'ACO participarem. La Conferència Episcopal Espanyola proposa aquesta celebració "amb l'objectiu de impulsar la conversió pastoral i missionera del laïcat en el Poble de Déu".

La trobada es va fer al col·legi La Salle Bonanova amb presència de molts i moltes representants d'entitats i moviments. La primera part va ser a càrrec de l'arquebisbe de Tarragona Joan Planellas amb la ponència “El laic cristià en l'Església i en el món”. Destacaria breument dels set punts que va tractar els següents:  

“Que l'Esperit rejoveneixi l'Església per mitjà d’una conversió missionera. Vigilem que l'estructura no mati l'Esperit”.

“Què pot malmetre aquesta espiritualitat? La indiferència progressiva, el refredament espiritual que entra dins el cor i ens fa tornar superficials i buits, la vanitat, la jactància, creure'ns més bons cristians que els altres”.

“La teologia del laïcat. Pertoca els laics, per pròpia vocació, buscar el Regne de Déu tractant les coses temporals i ordenant-les cap a Déu. L'Església no és verament fundada, ni viu de ple ni és signe perfecte del Crist entre els homes, si no hi ha un laïcat pròpiament dit treballant de conjunt amb la jerarquia”.

“Els laics s'incorporen principalment a serveis interns de la comunitat i no tant en els diferents àmbits de la vida temporal. Preocupats per la manca de forces, els preveres es limiten a cercar col·laboradors immediats a l'interior de la parròquia, amb el risc d'arrencar-los de la seva missió més pròpia i específica d'esdevenir apòstols enmig del món”.

“Necessitat de recuperar una Església més corresponsable i sinodal. Que tots som necessaris, significa que no tots en l'Església tenim la mateixa missió, o que tots hem de fer el mateix. El laic s'ha de sentir membre de ple dret en la comunitat eclesial. Té el dret i fins i tot a vegades el deure de manifestar els seus suggeriments i opinions pel bé de tota l'Església”.

“I proposant-se de rebre una formació constant. No és possible un creixement responsable del laïcat si no es cuida i promou la formació. Els laics no són cristians de segona. No cal esperar que la jerarquia els ho demani: són els mateixos laics els qui han de prendre la iniciativa per participar de determinades iniciatives de formació o per demanar, promoure i posar en marxa els instruments i serveis necessaris”.

La segona part va ser amb una aplicació kahoot de preguntes i respostes col·lectives, partint del treball que s'havia enviat prèviament. El col·loqui va quedar bastant ajustat al temps de què disposàvem per anar a dinar i acabar la Jornada.

L'ACO amb una rica i abundant història de 66 anys i dins de la diversitat d'accents, té la missió de l'evangelització del món obrer que està suscitada pel mateix Esperit Sant, que és font de la unitat i la diversitat alhora en la comunió. Si ens creiem que totes i tots som necessaris a l'Església i que ens hem de sentir membres de ple dret, ens dona la força de treballar per demanar ser reconeguts en diferents estaments, un d'ells la Pastoral Obrera espanyola que com a realitat de pastoral obrera ens pot enriquir i enriquir-se amb la nostra plena participació.Altres articles


Som la Rocío Elvira, en Jordi Soriano (presidents), l'Àngela Rodríguez (coordinadora general) i en Pepe Rodado (consiliari general), les persones que formem el Comitè Permanent de l’ACO.

Periòdicament escriurem en aquest blog col·lectiu per explicar què fem i què pensem. 

Volem acostar-vos l’experiència d’estar al davant del moviment durant el temps que ens heu confiat. Us mostrarem la cuina i els fogons, allò que habitualment no es veu: la coresponsabilitat, la il·lusió, com ens amarem de tots vosaltres i també el cansament, la convivència amb altres responsabilitats i com recuperem forces. Tot plegat, us ho anirem explicant a cau d’orella.