Please enable JS

La vocació i la missió de l'ACO

juny 10/Joan Andreu Parra/

Estudi d’Evangeli de la prioritat d’enguany (grup Granollers 1). La fe en Jesucrist un motor per viure i compartir.

Després de dedicar un temps personal a meditar l’Evangeli Mateu 16, 13-20 i compartir què ens comunica Jesucrist, com ens fa sentir i a què ens sentim cridats passem a treballar l’Actuar.

Actuar

Recordem que l’opció de l’ACO té dues branques:

  • la vocació, personal i comunitària, a la crida que ens fa Jesucrist.
  • la missió evangelitzadora del món obrer i dels pobres.

Per tant, hem de donar a conèixer Jesucrist i compartir-lo amb els altres, però com fer-ho?

Abans de parlar d’Ell, primer hem de saber qui és Jesucrist per nosaltres. Som conscients que Jesús és el camí, la veritat i la vida i que sense Ell no som res? Volem que sigui el centre de les nostres vides i compartir-lo.

Realitat del grup d’ACO Granollers 1

A Bellavista tenim una petita comunitat cristiana que, junt amb el rector i a la vegada el nostre consiliari de grup Pepe Baena, es treballa amb un compromís ferm cap el món obrer i els més pobres.

La pregària ens ajuda a estar immersos en aquesta acció evangelitzadora de testimoniar Jesús, tant individualment com col·lectivament dins de la parròquia, però, potser no especifiquem prou que aquesta vocació i dinàmica de l’acompanyament dels obrers i els més desfavorits, ens ve de la fe en Jesucrist i les eines que ens dóna l’ACO, la parròquia, i l’Església.

Eines que dóna l’Església des de les parròquies:

La pregària individual i comunitària, els sagraments, amb preferència l’eucaristia, la vida de la comunitat eclesial, la participació en diferents pastorals com càrites, catequesis, visita als malalts, etc.   

A Bellavista també tenim Pastoral Obrera, JOC, MIJAC i ACO.

Eines que ens dóna l’ACO:

L’Estudi d’Evangeli, recessos, documents, la revisió de vida, les trobades de Setmana Santa, els exercicis espirituals de l’estiu, la trobada del 12 d’octubre i altres propostes de formació, tant personals com comunitàries.

A vegades aquestes eines no són prou aprofitades pels militants. Ens hauríem de preguntar el perquè.

Des d’ACO som conscients de ser llevat dins la massa, però potser ens cal dir-ho i explicitar-ho, fent-nos presents a les parròquies, els carrers, al barri on vivim, i especialment en els actes reivindicatius, com per exemple el passat primer de maig, potser hi assistirem a nivell personal, sindical, polític, però no com a ACO.

Per concloure l’Actuar a nivell de Zona proposem als grups treballar aquestes preguntes:

Utilitzem prou les eines que ens dóna l’ACO?

Tenim set de Déu?

On anem a buscar la font d’aigua viva?

Què demanem a la zona per tal que ens ajudi a cobrir les nostres necessitats com a militants?

Som conscients que com a Zona ens cal tenir una doble militància cap el món obrer i l’Església per donar a conèixer el moviment.

Tenim sentit de formar part de la família de Crist dins del nostre grup i amb els altres grups de la Zona?

 

Bellavista, 6 maig 2015

Acabem la trobada de grup amb la lectura del salm 103.