Please enable JS

Pregària per a preparar el Consell Internacional de la CIJOC. Corea 2016

juliol 18/Joan Andreu Parra/

Senyor Jesucrist,
tu crides els apòstols
i els envies a anunciar l’Evangeli:
et donem gràcies
perquè has cridat els joves a ser els teus apòstols.

Gràcies, també,
perquè a través del moviment de la JOC
has fet que molts joves
participin d’un apostolat
que fa del món un lloc més sant.

Dóna la teva saviesa
als membres de la JOC
que es reuneixen per a preparar aquest esdeveniment:
que preparin espais de solidaritat i de formació
per a l’evangelització dels joves i del món.

Fes que preparin el Consell Internacional
amb un cor unit,
ajudant-se els uns als altres.
Que els joves creixin gràcies al Consell Internacional,
que mirin el món amb els ulls de la fe,
que el jutgin a la llum de l’Evangeli.

Fes davallar sobre ells la teva gràcia
perquè puguin posar tot això en pràctica.

Maria, Reina dels Apòstols,
sant Josep, Obrer,
i els sants patrons de Corea,
pregueu per nosaltres.