Please enable JS

Documents de formació per a la 65a Jornada General

setembre 12/Joan Andreu Parra/

Un nou Creixem Anem a fons s’estan enllestint per poder lliurar-se a la propera Jornada General. El Creixem n. 8 porta per títol «Pa partit, repartit i compartit. Una reflexió creient sobre alguns textos de Marc» i ha estat elaborat per Jordi Yglesias Cornet, rector de la parròquia de Sant Marcel (Horta-Barcelona) i consiliari de l’ACO. S’hi pot llegir: «En el sopar Jesús ens ensenya a compartir el pa de la necessitat, de la pobresa, de la insuficiència, del dolor; aquest pa treballat pels homes i dones amb tant d’esforç i suor. En aquest pa bàsic, que agermana, Jesús ha promès la seva presència per sempre. El pa que ens fa present la seva vida, entregada a la creu, i el Regne, que ja en Ell és aquí.»

Per la seva banda, l’Anem a fons n. 27 es titula «Entaular-se amb Jesucrist en la Revisió de Vida» i ha estat elaborat pel consiliari Jordi Fontbona, amb aportacions d'Oriol Garreta i Pepe Rodado. El document pren com a base la ponència que Fontbona va fer a la darrera Jornada d’iniciació centrada en el Jutjar de la Revisió de Vida. S’hi pot llegir: «Tota RdV, ben feta, ha d’arribar i pot arribar a tocar les nostres actituds i sentiments; o sigui, el terreny més vital, el nostre ser com a persones, el que es cou en el nostre interior, perquè tal com deixa molt clar Jesús: és del cor que surt tot el bé i el mal que fem (Mc 7,1-20)».