Please enable JS

Una aturada tècnica per descobrir la nostra missió

febrer 07/Joan Andreu Parra/

Ben aviat celebrarem el Recés de l’ACO. El consiliari general, Pepe Baena, també ens proposa aquesta fitxa de recés espiritual i militant per descobrir la nostra missió en un format de Revisió de Vida. Podeu consultar-la a l’enllaç de la Mediateca.