Please enable JS

Compromís en el Pradó

octubre 18/Joan Andreu Parra/

"T'oferim, Senyor, el nostre compromís amb el Pradó per tal de viure, animats per l’Esperit, com a laics el carisma del P. Chevrier: esdevenir deixebles i apòstols pobres pels pobres malgrat les nostres incoherències i febleses, tal com podem i sabem, però amb totes les esperances posades en vós".

L'Ana Maria Giménez, militant del Baix Llobregat, i en David Masobro han donat el pas d'entrar al Pradó. Va ser en un acte senzill el passat 16 d'octubre de 2016 i compartim el testimoni que van fer.