Please enable JS

Jesús, mestre de la iniciació

març 01/Joan Andreu Parra/

El dissabte dia 16 de febrer vam celebrar el Recés d'ACO a la parròquia de St. Paulí de Nola —zona Besòs, acompanyats per Jordi Espí —consiliari de la zona Besòs— i orientat a treballar sobre la iniciació. Ens vam fixar en com Jesús inicia, acompanya als seus deixebles i els converteix en pescadors d'homes i dones.

Us adjuntem a l’enllaç el llibret de treball que vam fer servir ja que pot ser útil per treballar en els grups; no oblidem que la iniciació és la nostra línia prioritària d'aquest curs.