Please enable JS

Qüestionari sobre la comunicació a l’ACO

febrer 07/Joan Andreu Parra/

Recordem que hi ha un Qüestionari sobre la comunicació a l'ACO que s'hauria de contestar des dels grups de Revisió de vida. És a dir, la idea és que el debateu en el si del grup i que ens envieu un qüestionari respost per cada grup. L'hem preparat en format electrònic per tal que sigui més fàcil d'enviar. Amb la informació que ens faciliteu, farem dues coses: 1) Analitzar-la a la Comissió de comunicació i visitar la vostra diòcesi/zona per comentar-ho i 2) Pel que fa al web, tenir en compte les vostres aportacions ja que durant aquest curs tenim previst incorporar millores.

El termini màxim per contestar els grups és el 16 de febrer del 2020.

Podeu contestar des d’aquí.