Please enable JS

Userda 9 - Cooperativa de consum ecològic i responsable de Nou Barris

Toni Fernández

octubre 08/Admin/A l'acció social

Localització activitat

Carrer Badosa, 36, barri de la Prosperitat, districte de Nou Barris de Barcelona.

Descripció

Som un grup de veïns i veïnes de Nou Barris que ens vam agrupar l’any 2000 per adquirir productes biològics i ecològics directament dels productors. La forma d’organització escollida fou la cooperativa. Els integrants no som clients sinó socis i assumim entre tots i totes la responsabilitat del projecte. El funcionament és autogestionat i entre tots construïm un espai de consum obert, amigable i, en definitiva, formem una gran família ecològica.

Actualment som 21 nuclis. És a dir, unes 80 persones.

· Quin paper hi jugues, quina funció hi tens, en aquesta activitat?

En aquest moment m’encarrego de l’acolliment de les persones que volen entrar a formar part de la cooperativa. Donar informació, acompanyar a fer una visita al local i que coneguin in situ el funcionament, els productes que consumim, les activitats que fem de cara al barri. És molt important, en aquest moment en què es pren el primer contacte amb la cooperativa, deixar ben clar que no es tracta d’una botiga, ni només d’un lloc de consum, sinó que volem que sigui un espai de participació educativa i lúdica i de relació entre el grup i l’entorn.

· Com t’hi vas vincular i des de quan?

Va ser a través d’una veïna del barri que vaig conèixer mentre estudiava la carrera. Ella participava a la cooperativa i la Marilia i jo, després d’un temps de rumiar-ho, ens vam decidir a entrar-hi com a socis. D’això fa 10 anys aproximadament.

· Per què hi ets, què et motiva a ser-hi?

Hi sóc perquè vull menjar de la manera més sana possible. Perquè menjant productes ecològics coopero a mantenir una terra més natural sense productes químics artificials. Perquè el consum que faig no és per enriquir ningú, sinó per mantenir una relació mútua entre qui té necessitat de conrear la terra i qui té necessitat de menjar. Perquè és una forma comunitària i no individualista de consumir i de relacionar-me amb la resta de consumidors. Perquè la cooperativa és una entitat del barri, de persones del barri i per al barri. Perquè els valors que es viuen entre els i les cooperativistes i que volem transmetre a la resta del barri, són elements de transformació social.

· En què t’ajuda com a persona i com a creient?

A sentir-me com un ésser humà que participa en la transformació d’aquest món fent-lo més humà, més net, més solidari, més participatiu, més comunitari...

Sento que d’aquesta manera estic aportant a la creació del món que Déu vol. Que la faig junt amb d’altres persones que, sense tenir les meves creences religioses, també creuen que han de fer aquest Món Nou.

· Quina experiència de transformació social esteu fent?

Hi ha elements que fan que Userda9 sigui una experiència transformadora com són:

·      El fet de ser una cooperativa autogestionada en què tothom aporta segons les seves possibilitats.

·      La capacitat d’organitzar-nos per aconseguir un objectiu de satisfer una necessitat primera com és el menjar sa.

·      No dependre de ningú a nivell econòmic.

·      Tenir relació directa amb els proveïdors (pagesos, productors, etc.) i ser nosaltres els que podem fer el seguiment d’allò que després menjarem.

·      Ser una entitat més del barri, i no una botiga on es va a comprar com a client i que participem en la vida del barri amb la resta d’entitats i associacions.

· Com és valorada pels receptors, pels participants, pel barri?

Hi ha alguns socis i sòcies que han hagut d’esperar que algú es donés de baixa de la cooperativa per poder entrar a participar-hi, això vol dir que tothom té molt interès a ser-hi. No tothom del barri ens coneix, però qui n’està assabentat ho valora positivament, encara que no s’atreveixi a fer el pas de canviar d’hàbits de consum.

· Com superes/supereu els moments de dificultat?

Tots els temes que ens preocupen, relacionats amb l’objectiu de la cooperativa, es debaten a l’assemblea. També treballem per comissions en què es tracten els temes més operatius i és aquí on es debaten les qüestions més puntuals i s’arriba a acords.

Una vegada a l’any fem una assemblea extraordinària, de més durada, durant la qual dinem tots plegats i posem al dia els objectius i fem revisió dels valors de la cooperativa. Aquesta assemblea serveix per conèixer-nos millor i acollir i debatre les idees dels nous o les noves sòcies.

A l'acció social


Altres experiències