Please enable JS
Reunió de consiliaris en la darrera Jornada General.

ACO, una comunitat que fa comunitat, en missió i en xarxa

Jornada de consiliaris celebrada el 4 de març

març 15/Joan Andreu Parra/

[Pepe Rodado, consiliari general] Amb el lema ACO, una comunitat que fa comunitat, en missió i en xarxa, el dissabte 4 de març al matí, vam celebrar la Jornada de Consiliaris i Consiliàries del Moviment, als baixos de la seu d’ACO. Va ser presencial i online, una cosa que ens ha quedat des de la crisi de la Covid 19.

La jornada la vam plantejar com una revisió de vida, entorn d’una qüestió que va ressonant contínuament entre els militants: com és que ens costa tant connectar i incorporar persones i col·lectius que viuen la precarietat laboral i vital i que són poc presents a l’ACO?

En el Veure vam partir de 3 testimonis de militants. El primer, d’en Jaume Gubert, i la seva presència en l’acció reivindicativa de la Marea Pensionista. El segon, a través d’un vídeo de les militants de Madrid sobre la Revisió de Vida Oberta. I el tercer, del Pere Pérez, sobre la seva implicació en la problemàtica de l’habitatge, concretament la participació  en la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’acompanyament a persones sense sostre. Tots tres testimonis van parlar del perquè de la seva implicació en aquestes iniciatives i de les dificultats i les oportunitats que presenten. Posteriorment vam dedicar un temps a ampliar el veure sobre les dificultats i les conseqüències que tot plegat té per l’ACO.

En un treball de grups posterior, vam dedicar un temps a escoltar Jesús a l’Evangeli, a través d’alguns textos, intentant buscar elements de conversió i crides que ens fa per acostar-nos i establir un diàleg en camí amb persones i grups que viuen més la duresa de la vida i la injustícia social, amb qui creiem que Jesucrist ens convida a ser més propers; a anar establint una relació d’amistat, des del compartir les seves situacions vitals. Som cridats a fer experiències de caminar junts, sinodalitat, amb Ies persones  pobres i empobrides dels nostres ambients, per facilitar que se sentin reconegudes, agafin les regnes de les seves vides i puguin conèixer a Jesús i la seva proposta de vida.

En l’Actuar, va sortir que els consiliaris hem d’ajudar en la Revisió de Vida a ampliar la mirada, i trencar el quedar-nos tancats en els fets viscuts per nosaltres; ajudar a descobrir les persones que viuen el mateix, o pitjor, allò que nosaltres vivim, i plantejar-nos un camí a fer amb ells.

Malgrat les dificultats de connexió que vam tenir i el fred que vam passar a la sala on estàvem presencialment, la Jornada va ser ben rica, i sobretot, l’inici d’una reflexió que voldríem fer com a ACO, i que ens hem plantejat a les línies aprovades el darrer Consell. Que l’Esperit Sant ens ajudi a fer el camí i la reflexió.Altres articles