Please enable JS

Aprovats els comptes 2016 de l’ACO i el pressupost 2017

Darrer Comitè Català de l’any

desembre 13/Joan Andreu Parra/

Els números i la participació a l’enquesta de l’ACO van ser els protagonistes del darrer Comitè Català de l’any que va celebrar-se el passat 10 de desembre. El balanç de l’any en curs i el pressupost de l’any 2017 van ser presentats pel responsable de la Comissió d’economia, Joan Mercader.

Pel que fa a l’any 2016 s’ha treballat amb una estimació de tancament a 31 de desembre i el balanç presenta un resultat negatiu de 1.201,84 €, 4.500 € menys de l’esperat. En el capítol dels ingressos, les cotitzacions dels militants (inclòs la cotització extra pel Pla de comunicació) són la principal aportació amb un 91% del total. La resta corresponen a algunes petites subvencions de bisbats i d’alguns organismes públics (Ajuntament de Barcelona).

Quant a les despeses, la partida principal correspon a les despeses de personal (59%) de les tres persones alliberades totalment o parcialment. Cal dir que en aquest exercici, s’ha reservat —igual que els dos anys anteriors— un import de 1.300 € per a sufragar les despeses extraordinàries que generarà el Consell que ha celebrar-se l’any vinent.

Els fets més remarcables del pressupost 2017 seran l’aplicació d’un increment del 3% a les cotitzacions de la militància per poder equilibrar els comptes i poder traslladar aquest mateix increment als salaris dels treballadors de l’ACO —seguint la recomanació de les centrals sindicals— i l’assignació de 13.480 € al Consell. Properament es facilitarà informació més detallada per part de la Comissió d’economia.

Pel que fa a l’enquesta, es va informar que, amb dades de dissabte al matí, la participació era del 45% de la militància, amb 368 enquestes contestades. Encara que la dada no era definitiva, ja que no s’havia clos el període per respondre, es va valorar positivament el nivell de participació. Un cop bolcats els resultats de les enquestes, es compartiran amb la militància. La Comissió de treball del Consell i el Comitè Permanent analitzaran els resultats prèviament a la celebració del Comitè General del 21 i 22 de gener on es traçaran les línies del Consell.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE