Please enable JS

Avantatges fiscals de cotitzar a l’ACO

Un grup de treball està enllestint la nova Carta Econòmica

juny 11/Joan Andreu Parra/

Som de nou en una campanya de la Renda i des de la Comissió d’Economia del moviment ens recorden que tots aquells militants que presenten la declaració de Renda, en les aportacions a entitats sense ànim de lucre com l’ACO podeu deduir-vos un 75% pels primers 150 € i un 30% per la resta. Per poder fer-vos aquesta desgravació aquelles persones que no ho esteu fent cal que ens feu arribar a secretaria@acocat.org l’escanejat del vostre DNI o fotocopiat per correu postal al C/ Tapioles, 10, 2n, 08004 Barcelona i ho comunicarem a Hisenda de cara al proper exercici 2020.

Us proposem que una part d’aquesta desgravació que tindreu (o bé la totalitat) la sumeu i ja la fixeu a la vostra cotització a l’ACO, la qual cosa ens permetria millorar ostensiblement els fons propis. D’altra banda, el Grup de treball que es va crear per revisar i fer una proposta d’una nova Carta Econòmica ja té enllestides pràcticament les tasques que es va fixar. Aquesta proposta de Carta Econòmica s’enviarà als grups per ser estudiada i esmenada i s’aprovarà, si escau, al proper XII Consell.

De la mateixa manera, també s’ha activat un altre grup de treball que revisarà el Document d’identitat i les Normes de funcionament. Es recolliran algunes de les aportacions que els grups van fer en el treball previ del XI Consell.

 

Millores per a la declaració de Renda 2020 que es presentarà l'any vinent

Els donatius que es facin aquest any 2020 milloren una mica més la fiscalitat: 

Per a persones físiques: 
Els primers 150 € de donació, passen del 75% al 80% de desgravació.
Tots els donatius que sobrepassin els 150 €, desgraven un 35%, si el donatiu no és recurrent, i un 40%, si és recurrent.

Per a empreses o altres persones jurídiques:
Si el donatiu no és recurrent, desgraven un 35%.
Si és recurrent, en les mateixes condicions que per a les persones físiques, desgraven un 40%.Altres articles