Please enable JS
Grup de coordinació europeu de l'MTCE. Foto: MTCE.

Crida a presentar candidata per copresidir l'MTCE

Proposta de reflexió de la Comissió Internacional d'ACO

maig 06/Joan Andreu Parra/

[Comissió Internacional ACO] ACO formem part del MTCE (Moviment de treballadors cristians d’Europa), realitat europea del MMTC (Moviment mundial de treballadors cristians). Tots els moviments que en formem part tenim unes mateixes opcions bàsiques: denunciar i treballar per millorar la dignitat de les persones en el món laboral, des del nostre seguiment a Jesucrist i formant part de l’Església.  

Però, perquè això sigui possible, calen militants dels diferents moviments que durant un temps, prenguin un compromís de formar part de l’equip gestor del MTCE. 

L’equip gestor està format per cinc persones: Co-president i Co-presidenta, Coordinador/a, Tresorer/a i Consiliari. 

Com a l’ACO, les responsabilitats són per 4 anys, i aquest any a l’assemblea ordinària en el marc del Seminari del mes de setembre a Múnic, cal fer el relleu de la Co-presidenta, el/la coordinador/a i el consiliari.

 

Es busquen candidats/tes

Estem en contacte amb els respectius moviments, i en les reunions que hem tingut, se’ns demana molt concretament que és molt convenient que hi hagi una candidata a Co-presidenta que fos d’ACO Espanya

Això no exclou que poguéssim presentar un candidat/a a coordinador/a.

Cal tenir en compte que la situació actual de responsabilitats està o ha estat repartida de la següent manera: els actuals Co-president (Charly) i Tresorera (Sonja) són del mateix Moviment (KAB Tirol del Sud), la Co-presidenta (Olinda) que acaba el setembre, és de la LOC Portugal, el coordinador (Armin) que ha de fer el relleu també, és de CTC Suïssa, i el consiliari que també acaba aquest setembre ha estat durant 6 anys en Josep Jiménez Montejo, del nostre moviment ACO. 

Ens trobem que tant la HOAC, com ACO França, ja estan implicats en el Moviment mundial (MMTC): Tresorer (HOAC) i Co-presidenta (ACO França).

Cal que tots hi reflexionem i pensem en possibles militants de les diferents zones i diòcesis que poguessin fer un servei al moviment europeu durant els propers 4 anys.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE