Please enable JS

Declaracions del #ConsellACO

Pronunciament públic sobre diverses matèries

maig 26/Joan Andreu Parra/

El darrer dia del #ConsellACO, el Moviment ha emès el pronunciament «Un manament nou per una terra nova» en què denuncia diferents realitats de mort com el tracte als immigrants i refugiats, la violència en les famílies, el treball precari i la corrupció. El manifest finalitza amb aquesta invitació: «“Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat (Jn 15,12). Aquest és el manament nou que ens deixà Jesucrist i que ens hem de creure i practicar. Només així canviarem els cors de pedra en uns cors de carn (cfr Ez 11,19), en una societat cohesionada i que s’ocupa dels més petits i vulnerables.»

Així mateix, també s’ha aprovat el compromís d’acompanyar aquells militants d’edats més avançades que no poden participar bé als grups, bé a les activitats que proposa el moviment, per raons de salut. Aquest és el text aprovat:

Carta d’intencions sobre l’acompanyament de militants d’edat avançada

La riquesa de l’ACO té molt a veure amb la diversitat de grups d’edat que la formen. Constatem que, actualment, hi ha militants grans que ja no es poden reunir en el grup de Revisió de Vida o participar del moviment per limitacions en la seva autonomia o perquè companys seus del grup han anat traspassant. Per aquests motius, la vinculació que podien tenir amb el moviment a través del grup de Revisió de Vida ja no es pot donar.

Donat que un dels objectius prioritaris, i cada vegada més necessari, serà com acompanyar les persones o grups que s’inicien al moviment, per ajudar a descobrir o fomentar el sentit de pertinença a l’ACO, també com a moviment hauríem de:

· Vetllar per assegurar un acompanyament als militants d’edats més avançades per als quals el grup i el moviment ja no poden continuar sent l’espai on compartir, revisar i celebrar la fe i l’acció, per les raons exposades anteriorment.

Estem convençuts/des que aquests militants han fet créixer el moviment durant molts anys i han sigut i són referent i estímul, per a molts, de militància. És per això que el moviment ha de donar resposta a aquesta realitat silenciada i sovint obviada.

I, per últim, a proposta del militant Fidel Membrive, s’ha acordat adherir-se al manifest de Càrnies en Lluita i la Xarxa d’Economia Solidària contra les falses cooperatives del sector carni en què es denuncia el frau que representen aquestes empreses pel sector i es mostra la solidaritat «amb els i les treballadores víctimes d'unes condicions laborals precàries.»Altres articles