Please enable JS

El Comitè Català perfila els darrers detalls d’aquest curs

Primera reunió el 14 de setembre passat

octubre 09/Joan Andreu Parra/

«La formació no només ha de ser intel·lectual, sinó integral: afecta al cervell, al cor, a les mans... És formació per fora i per dins (...) Que aquest curs, Jesús, que és l'únic Mestre, ens ensenyi moltes coses i, també, a ser apòstols», va desitjar el consiliari general de l’ACO, Pepe Baena, al presentar el Pla de curs 2019-2020 que està centrat en la formació, en la primera reunió del Comitè Català que es va fer el 14 de setembre passat.

En aquest sentit, la Comissió de Formació començarà a treballar per la implantació del Pla de Formació de l’ACO i ja està enllestint la primera Jornada de Formació bàsica per als militants prevista pel dia 16 de novembre proper. Per la seva banda, la Comissió d’Internacional va informar que té previst assistir a la reunió del grup de coordinació de l’MTCE (Moviment de Treballadors Cristians Europeu), al seminari i l’assemblea general de l’MTCE que es farà els dies 16 al 20 d’octubre propers a Oostende (Bèlgica).

La Comissió d'Economia va informar que l'economia del moviment ha continuat la millora posada en evidència durant el primer trimestre del 2019: hi ha hagut una millora de les cotitzacions previstes (3,66%) i hi ha hagut l'entrada de la subvenció de la Generalitat de l’any 2017 (que, per prudència, no s’havia previst al pressupost 2019). Això fa que els ingressos estiguin un 6,89% per sobre del pressupost acumulat a 31 d’agost i les despeses un 1,55% per sota de les previstes. D'aquesta manera, la Comissió preveu tancar l’exercici 2019 amb un resultat millor del previst.

Per la seva banda, la Comissió de Comunicació va recordar la tasca a zones i grups de contestar el Qüestionari de comunicació, per tal de valorar-lo i poder preparar les visites a les zones. Igualment, es va informar de la posada en marxa d'un programa a Ràdio Estel, Llevat dins la pasta, produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. L'ACO està present en l'equip de producció.

Les Comissions de Formació i d’Iniciació van fer una crida a reforçar-les amb noves incorporacions ja que el nombre de militants participants és molt limitat.

Les zones també van explicar com encaren el nou curs i s’han enllestit els darrers detalls de la Jornada General. També es va fer una crida a trobar militants de la diòcesi de Barcelona que puguin anar a les reunions de la Pastoral Obrera en representació del moviment, per la pertinència i per tal d’alliberar el coordinador.

Per últim, es va recordar a les zones i diòcesis que s’ha obert el termini per presentar els projectes candidats a l’aportació solidària de l’ACO de l’any 2019. Al Comitè Català del 14 de desembre es farà la valoració i s’acordarà quin o quins projectes seran els beneficiaris.Altres articles