Please enable JS
Participants al Comitè General del dissabte 11 de febrer. Foto: Jordi Nicuesa.

El Comitè General aprova els comptes del 2022 i el pressupost 2023

Principals acords de la trobada l’11 de febrer passat

febrer 13/Joan Andreu Parra/

L’economia va ser el fil conductor del darrer Comitè General de l’ACO que es va celebrar el dissabte 11 de febrer a la casa d’espiritualitat dels claretians a Vic, en el mateix marc on a la tarda es faria la Trobada de Responsables. «A l’ACO reflexionem, ens formem, acompanyem, sembrem... i tenim unes despeses, no són dos compartiments estancs. L’economia ens marca», va dir la presidenta del moviment, Rocío Elvira, en la benvinguda als responsables de zona i diòcesi i de les comissions del moviment.

El president de l’ACO, Jordi Soriano, es va ocupar de presentar els números donat que està vacant la figura del responsable d’economia del moviment i es va aprofitar per fer una crida a que algun militant assumeixi aquesta responsabilitat clau per al moviment. Pel que fa al tancament de l’exercici 2022 s’han pogut equilibrar els ingressos i despeses amb un lleuger superàvit (cal recordar que estava previst acabar amb un dèficit de gairebé 2.000 €). L’efecte de les subvencions percebudes (4.269 € superior a les previstes) ha permès que no hi hagi dèficit i compensar els menors ingressos per cotització de la militància (han baixat en uns 2.000 €). 

Es va valorar que hi ha una planificació molt exhaustiva dels ingressos i les despeses previstes durant el curs per part de la secretaria del moviment i de la Comissió d’economia i un seguiment precís cada trimestre i que és necessari que les trobades del moviment no generin dèficit (la Jornada General passada va ser deficitària amb 609 €). També es va destacar l’autofinançament del moviment (93% dels ingressos corresponen a cotitzacions i la resta a subvencions o ajudes de l’administració pública i de l’Església). Amb aquestes explicacions es van aprovar per unanimitat els comptes 2022.

 

Pressupost 2023

El pressupost 2023 que es va sotmetre a l’aprovació del Comitè General era molt continuista i elaborat amb criteris de prudència, és a dir, amb una visió realista de les despeses (contemplant increments importants de l’IPC en subministraments i altres proveïdors i un 3% en el salari dels treballadors contractats, que signifiquen el 70,3% del cost del total del pressupost) i amb una visió molt conservadora dels ingressos. Tot i així, el pressupost presenta un dèficit de 7.000 €.

Davant uns ingressos clarament insuficients està contemplat que s’apliqui un increment del 5% en la cotització de tots els militants (fet que permet incrementar els ingressos previstos en 2.000 €), es demanarà més ajut a l’Església (diòcesis que històricament han aportat i ara no ho fan, esdeveniment extraordinari del 70è aniversari de l’ACO...) i a altres administracions.

Internament, es vol sensibilitzar la militància en la importància de revisar les cotitzacions cada any (fent en el grup la Revisió de Vida sobre economia) i, si es tracta d’aportacions que es dedueixen fiscalment a l’IRPF, revertir en el moviment (un sol cop) aquesta desgravació. El pressupost es va aprovar (15 vots a favor i 2 abstencions) amb el compromís que al Comitè General de juny s’informarà de com va el pressupost i el realitzat i es valorarà si cal prendre mesures addicionals.

Podeu consultar a l’enllaç la presentació i més endavant s’enviarà un e-mailing per part de la Comissió d’economia amb la informació més detallada.

 

Aportació solidària i valoració del XII Consell

El Lloc de la Dona, entitat d’atenció integral a dones que han estat objecte de tràfic, fundada per la congregació de les oblates i arrelada al Raval (barri molt proper a la seu de l’ACO), és la destinatària de l’aportació solidària de 1.000 € de l’ACO d’enguany. Hi van concórrer en la votació cinc propostes més per part de les diferents zones i diòcesis: Asociación Cultural La Paz (Granada), Comitès Òscar Romero, Fundació La Vinya, Hospital de Campanya Santa Anna i Asociación Bougafer.

Després d’haver passat uns mesos de la celebració del XII Consell a Veciana es va valorar molt positivament, destacant el clima, l’àmplia participació (75% dels responsables de grups), el bon ambient de col·laboració, l’agilitat motivada per la bona preparació prèvia i la valuosa representació de diferents institucions, entre altres, el director de la Pastoral del Treball de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio Aranda, que va confirmar que l’ACO ha aconseguit el reconeixement de la Pastoral del Treball en ser un membre de ple dret del Consell Asessor. «Va ser un moment privilegiat i molt important de vivència del moviment», va destacar Toni Fernández, responsable de la zona de Nou Barris. Es va agrair un cop més, la feina ingent que van fer les dues comissions de treball dels documents, especialment la que va entomar el Document d’identitat i les Normes de funcionament i organització. Al Comitè General del 25 de març els responsables debatran com treballar les línies d’actuació dels propers cursos.   

El Comitè General va començar amb la pregària que va preparar la zona Besòs i també es van aprovar uns petits canvis en la distribució de tasques de les zones i diòcesis durant el curs i en el calendari d’activitats (la Jornada d’iniciació se celebrarà, finalment, el dissabte 18 de març).

A l'enllaç podeu consultar l'àlbum de fotografies: https://flic.kr/s/aHBqjAsfaiAltres articles