Please enable JS

El Comitè Permanent visita el cardenal-arquebisbe Omella

La trobada va tenir lloc el 27 de febrer al bisbat de Barcelona

març 04/Joan Andreu Parra/

Com és habitual, el febrer passat una representació nodrida del Comitè Permanent va visitar l’arquebisbe de l’arxidiòcesi de Barcelona, el cardenal Omella. Va ser una entrevista cordial en la que es van poder presentar el nou president de l’ACO, Santi Boza i el nou consiliari general de l’ACO, Pepe Baena, així com la línia prioritària que tenim per aquest curs, la iniciació.

Es va subratllar el treball en xarxa que es fa en el marc de la Pastoral Obrera amb els diferents moviments, i Omella va observar que moments com l’actual, en què el cristianisme ha deixat de ser una opció majoritària, «són una oportunitat per a la comunió entre els diferents moviments i sensibilitats que hi ha a l’Església, per conèixer-nos millor.»

En el diàleg també es va remarcar que al darrer Comitè General s’ha fet una proposta de Pla de formació per al moviment i que un dels aspectes que tindrà rellevància és conèixer millor la Doctrina Social de l’Església. En aquest sentit, el cardenal va recomanar el document Docat, una guia d’estudi per conèixer de manera molt didàctica la DSI.

Per últim, també es va compartir amb Omella el treball que s’està fent en diferents diòcesis per tal que el moviment sigui reconegut (en aquests moments ho està en sis) i la previsió que properament ho estigui a la Pastoral Obrera d’Espanya.Altres articles