Please enable JS

El diàleg, únic camí positiu per abordar el «procés»

Carta oberta de preveres i diaques catalans als bisbes i preveres d’Espanya

desembre 11/Joan Andreu Parra/

«Atenguem, doncs, més al que ens uneix que al que ens separa, i no anteposem mai ideologies ni lleis humanes al respecte recíproc i a la veritable justícia.» Aquesta és una de les conclusions que podem trobar a la carta oberta Pel diàleg, el respecte i la justícia que un grup de 300 preveres i diaques catalans han adreçat aquest novembre als seus germans en el ministeri i als bisbes d'Espanya. Entre els signants hi ha diversos consiliaris de l’ACO com Pepe Baena, Josep Jiménez Montejo, Pepe Rodado, Xavier Aymerich o Miquel Àngel Jiménez, entre altres.

El motiu de la carta és la situació generada pel procés a Catalunya en constatar que «les relacions mútues que s’estan donant entre cristians i entre comunitats “d’aquí i d’allà”, i els sentiments recíprocs que expressem, no són en molts moments el que haurien de ser sentiments propis de germans en la fe.»

Pots llegir la carta a l’enllaç.Altres articles