Please enable JS

Final d’un curs atípic

El Comitè General ha celebrat la darrera reunió del curs el 27 de juny

juny 29/Joan Andreu Parra/

«Ha estat un curs atípic però ens hem sabut reinventar». Aquesta va ser una expressió repetida per part de les responsables de zona en la reunió del Comitè General que va tenir lloc el dissabte 27 de juny de manera telemàtica. El fet de realitzar la trobada en remot va permetre que participessin les zones i diòcesis més allunyades de Barcelona, com va ser el cas de Madrid, Alacant i Còrdova. De fet, a partir d’ara les reunions seran sempre del Comitè General i es facilitarà la participació via videoconferència a aquestes zones o a les que els resulti més complicada l’assistència presencial a la seu de l’ACO.

A la reunió es va compartir com s’ha viscut el temps de confinament ocasionat per la crisi sanitària del Covid-19. En un primer estadi, pràcticament totes les zones i diòcesis van quedar aturades per l’inesperat de la situació i va ser a mida que avançaven les setmanes que es van reprendre els contactes amb els militants. S’ha observat que la majoria de grups han continuat trobant-se amb la intermediació de pantalles (en el cas dels grups joves, alguns fins i tot han incrementat la freqüència de les trobades) i que això ha ocasionat més dificultats en els grups de més edat.

La manca de proximitat personal de les plataformes virtuals ha fet que alguns grups hagin optat per compartir vivències, fer pregària o Estudis d’Evangeli i, en canvi, hagin deixat de fer Revisió de Vida. «Déu, malgrat tot, ens ha estat acompanyant en aquests moments», va dir Luisfer, responsable de la diòcesi de Còrdova. També un 60% dels grups han fet l’esforç de contestar el qüestionari que es va plantejar del XII Consell. Les responsables de zona també han valorat positivament l’acompanyament del coordinador de l’ACO i del Comitè Permanent durant aquest temps.

D’altra banda, les zones i diòcesis van informar de les Assemblees de final de curs que portaran a terme, totes de manera telemàtica o bé ajornades a l’inici del curs proper. Algunes d’aquestes zones recopilaran el treball que s’ha fet des dels grups per presentar-ho al final de curs.

 

Informes de les Comissions

Per la seva banda, Joan Comella, de la Comissió d’economia va remarcar que en aquest curs no serveixen les pautes de cursos anteriors i que es contindran les despeses referides a viatges i desplaçaments, la qual cosa podria fer que el dèficit aprovat per aquest 2020 (-7.300 €) sigui inferior. A banda, també s’han presentat projectes a les subvencions d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

Helena Antó, de la Comissió de formació va informar que la 2a Jornada de formació bàsica del militant s’ha traslladat al proper curs (14/11/2020) i estarà dedicada, com estava previst, a la pregària en les diferents tradicions religioses. Igualment, el Creixem n. 11, dedicat als menors migrants sense referents adults s’encartarà i s’enviarà a la militància amb la propera revista Salillum.

La Comissió de comunicació va informar que durant el temps de la pandèmia ha vingut treballant amb el mateix ritme (e-butlletí mensual, actualització web i xarxes socials) tot dosificant la informació. També es va compartir que durant la primera quinzena de juliol s’enviarà per correu postal la propera revista Salillum i que continua fent-se un ús intensiu del web acocat.org (increment 18% d’usuaris únics els cinc primers mesos d’enguany, 9.028 vs 7.630, i major freqüència de les connexions). De fet, algunes de les millores proposades pels grups al qüestionari de comunicació s’han tingut en compte de cara a la propera renovació del web. D’altra banda, s’ha continuat donant suport al programa de la Pastoral Obrera de Catalunya a Ràdio Estel (39 programes pels quals han passat 13 militants i consiliaris de l’ACO).

Quant a la Comissió d’internacional, es va informar que s’ha presentat la candidatura de Josep Jiménez Montejo a la consiliaria del Moviment Mundial de Treballadors Cristians i, si fos aprovada, seria efectiva a partir del curs 2021-2022.

 

S’ajorna un any el XII Consell

El Comitè General, a proposta del Comitè Permanent, va aprovar ajornar un any la celebració del XII Consell i traslladar-la al curs 2021-2022 (maig 2022). El replantejament que provoca la pandèmia, la necessitat de fer un bon treball sobre els documents que són pilars del moviment (Document d’identitat, Normes de funcionament i Carta econòmica), l’anàlisi de les respostes que han fet els grups al qüestionari del Consell i les incerteses davant possibles rebrots el curs vinent han portat a decidir aquest ajornament.

També es van aprovar el calendari del curs 2020-2021 i la distribució de tasques a les diferents zones i diòcesis. Els exercicis d’aquest estiu no es faran de manera presencial i, en el seu lloc, es facilitarà un material perquè els militants ho puguin treballar. El format de la Jornada General s’està discutint.

També es va recordar el proper final del mandat de la presidenta, Maria Martínez, i que el relleu s’hauria de fer efectiu en la propera Jornada General tot i que, a data d’avui no hi ha cap candidata. «És un regal i un goig participar en aquest servei al moviment. És molt important que l’equip del Comitè Permanent estigui fort amb tots els seus membres», va remarcar la Maria.

Per últim, el coordinador Joaquim Villanueva va informar que deixarà el càrrec el proper 31 de desembre per raons personals. «He treballat amb moltes ganes, entusiasme i esforç, però no puc continuar per tot el que significa de dedicació i disponibilitat», va dir. Per tant, aquest lloc quedarà vacant i el moviment iniciarà el procés per buscar la substitució properament.Altres articles