Please enable JS

L’ACO assumeix el Pla de comunicació fins el proper Consell

Rendició de comptes per la cotització extraordinària

gener 12/Joan Andreu Parra/

La militància ha assumit la contractació a mitja jornada del tècnic de comunicació Joan Andreu Parra (militant de la zona Besòs) fins al proper Consell que ha de celebrar-se el maig de 2017. Recordem que el cost econòmic d’aquesta figura era de 15.000 € any i per aquest motiu es va proposar a la militància fer una cotització extraordinària de 25 € / any fins la celebració del Consell.

En un primer estadi es va fer una carta al març de l’any passat a la qual hi va haver una resposta escassa i que va permetre recaptar al voltant de 4.000 €. En la segona carta, que es va enviar l’octubre s’han recollit uns 8.300 € que pràcticament permeten cobrir el cost total.

Aquells militants que tinguin domiciliada la cotització reben un càrrec específic per aquesta cotització extraordinària.Altres articles