Please enable JS

La Comissió d’Economia explica els comptes de l’ACO

Balanç econòmic 2015 i pressupost 2016

març 10/Joan Andreu Parra/

El Comitè General Extraordinari del passat 23 de gener va aprovar els comptes de l’ACO. Us compartim l’informe de la Comissió d’Economia en el qual es destaca, pel que fa a l’any 2015, la contenció de les despeses (amb un creixement de només l’1 %) i l’esforç fet per part de la militància per finançar el Pla de Comunicació en un 82 %.

Pel que fa al pressupost 2016 s’ha elaborat amb criteris de prudència, prenent de partida tant els ingressos com les despeses reals del 2015. En aquest sentit, s’ha previst una rebaixa de les cotitzacions, fonamentalment per baixes o per empitjorament de la situació laboral dels militants, i no s’han considerat les subvencions.

Podeu consultar l’informe a l'enllaç.

 

 Altres articles