Please enable JS

La iniciació, protagonista d’un curs que acaba

Repàs de la trobada del Comitè Català del 8 de juny passat

juny 12/Joan Andreu Parra/

«Evangelitzar vol dir posar els altres davant nostre». Aquesta va ser una de les aportacions que les i els responsables de zona van fer al darrer Comitè Català de curs que es va fer el 8 de juny passat i on es va fer una valoració del treball sobre la iniciació que s’ha fet als grups. Es va constatar que comunicar l’Evangeli als altres és una tasca molt vinculada a la situació vital dels grups de cada zona i que en situacions de feblesa es veu més complicada. Per tal de recollir el treball fet als grups respecte la línia de curs es va acordar que el termini serà fins al 21 de juny com a data màxima per remetre-ho a la coordinació de l’ACO.

A la trobada es va reservar un espai important per iniciar una reflexió entorn a la baixa participació en les trobades, jornades i actes del moviment, que ja s’ha pogut constatar a la darrera Setmana Santa, Jornades d’iniciació, de comunicació o de responsables i que, els darrers anys, presenten una tendència a la baixa. Tot just iniciem aquest debat, però ja es van posar sobre la taula algunes idees com concentrar i descentralitzar actes, tenir presents les dificultats (per assistir a Barcelona en dies feiners per part de zones i diòcesis més allunyades, persones que amb el grup tenen suficient, persones que la parella no és militant, atenció a la família...), abordar els actes de forma més divertida i participativa, convidar entitats en les quals estiguin participant militants i coorganitzar actes, combinar formació i oci...

Pel que fa a la Comissió d’economia, Joan Comella, el seu responsable, va informar que durant el primer trimestre d’enguany s’han incrementat les quotes dels militants un 2,8% sobre el previst, fet atribuït a que hi ha més militants que cotitzen i que altres militants han incrementat la seva quota. Pel que fa a les despeses, han evolucionat per sota del previst. La Comissió ha continuat les visites a les zones durant aquest curs i ha iniciat un grup de treball (integrat pels militants Montse Sidera, Toni Fernàndez, Ignasi Torrent, Josep Anton Cordero i Joan Comella) per revisar i actualitzar la Carta Econòmica del moviment que es presentarà a la Jornada General del 2020, per tal que sigui debatuda i, en el seu cas, aprovada al Consell del 2021. En aquest sentit, recordeu la importància que tots els grups puguin anar treballant la Revisió de Vida econòmica i facin aportacions a la Carta Econòmica.

Pel que fa a la Comissió de comunicació, es va recordar que s’està a l’espera de rebre més respostes per part dels grups al qüestionari que es va enviar sobre la comunicació. La finalitat és conèixer què pensa la militància de la tasca que es porta a terme en relació a la comunicació del moviment i així poder millorar-la, fer-la més propera i que pugui donar resposta a les diverses necessitats de la militància. Un cop analitzades les respostes, la Comissió de comunicació concretarà visites a les zones i diòcesis per comentar-ho.

La Comissió de formació (en procés de renovació i amb un nou consiliari, Jesús Lanao) ja ha començat a treballar com concretar el Pla de formació del moviment que es va aprovar. S’estan perfilant les dues Jornades de formació bàsica del militant: el 9/11/2019 dedicada a la història de l’ACO i amb el testimoni de militants i el 21/03/2020 dedicada a treballar l’eina de la Revisió de Vida.

Quant a la Comissió d’iniciació, el responsable, Josep Ferrer (que finalitza aquest curs la seva tasca) va fer un repàs pel treball fet aquest curs i va anunciar la incorporació de Carme Ruiz, de la zona Besòs, a la Comissió. Igualment, els proper 13 i 14 de juliol hi haurà una bilateral amb ACO-França a Barcelona que tindrà com a qüestió principal la iniciació. Pel que fa a la Comissió d’internacional, Xavier Such va recordar que estàvem presents al Congrés de la LOC/MTC amb l’Alfons Collado desplaçat a Fàtima.

Per últim, es va aprovar el calendari del proper curs, la distribució de les tasques a les diferents zones i diòcesis, es va informar del lema de curs i de la propera Jornada General, que arribarà a la 66a edició: Tu tens paraules de vida eterna (cf. Jn 6,68).Altres articles