Please enable JS

La vida militant de les diòcesis i zones, al Comitè General de l’ACO

Presència del buró de l’MMTC i aprovació de comptes el 25 de gener passat

gener 27/Joan Andreu Parra/

Amb una invocació a l’Esperit de Déu i una pregària preparada per la diòcesi de Còrdova es va iniciar el Comitè General de l’ACO el dissabte passat, dia 25 de gener, coincidint amb la festa litúrgica de la conversió de sant Pau. «L’Evangeli d’avui (Mc 16,15-18) és una crida a convertir la meva vida al que Déu espera de mi i acollir el manament de Jesús: aneu al món i anuncieu l'Evangeli a tota la creació», va comentar el consiliari general del Moviment de Treballadors Cristians Europeu (MTCE), Josep Jiménez Montejo.

El Comitè General de l’ACO, que se celebra ordinàriament a finals de gener de cada any, és una trobada de tot el dia en què es troben totes les zones i diòcesis de l’ACO (enguany només van faltar Madrid i Maresme), les comissions i el Comitè Permanent. Enguany també hi va ser present el buró del Moviment Mundial de Treballadors Cristians i va ser una oportunitat per donar rellevància a la dimensió internacional de l’ACO. A l’enllaç podeu consultar informació específica. D’altra banda, l’endemà es va celebrar una reunió de coordinació entre les diòcesis de Còrdova i Alacant-Orihuela i el Comitè Permanent.

En la primera part del Comitè General cada responsable o representant de zona/diòcesi va fer un repàs sobre els fets més rellevants, explicant el nombre de militants i grups, els consiliaris, el treball de curs i les trobades... En aquestes explicacions es van subratllar algunes bones pràctiques: celebració del Nadal per a nens oberta a famílies no militants (Còrdova), Estudis d’Evangeli entre diferents grups i visites formatives a projectes (Montserrat), trobades lúdiques a les quals es convoca persones que havien estat militants (Girona), participació animada amb àpats de germanor (Baix Llobregat), generació d’espais de formació compartida (Madrid), entre altres.

Pel que fa a les comissions: Helena Antó, responsable de Formació, va avançar que la 2a Jornada de formació bàsica del militant portarà per títol «Pare-Mare ensenya’ns a pregar» i que se celebrarà el 21 de març proper. Joan Comella, responsable d’Economia, va recordar que els objectius són l’autofinançament, la solidaritat, la transparència i la coresponsabilitat. Carmen Ruiz, d’Iniciació, va explicar que s’estan coordinant amb Formació. Xavier Such, d’Internacional, va remarcar la importància que l’ACO mantingui relacions internacionals. I Joan Andreu Parra, responsable de Comunicació, va fer un repàs de la marxa dels diferents canals de comunicació del moviment (web, e-butlletí, xarxes socials i revista Salillum) i de la Pastoral Obrera (programa Llevat dins la pasta de Ràdio Estel), va recordar la necessitat que els grups contestin el Qüestionari de comunicació i va informar sobre la V Jornada de comunicació (25 d’abril) que es dedicarà a celebrar els 5 anys de la revista Salillum.

Durant la Jornada es va tenir present Pep Soler, consiliari de la zona Barcelona Nord i acompanyant de quatre grups, recentment traspassat: «M'agradaria fer un homenatge als consiliaris, amb un record especial al Pep Soler, que ens ajuden a entendre que en la nostra vida quotidiana es juga la nostra fe, amb la mirada de Jesús, no només quedant-nos en el discerniment sinó arribant a l'acció transformadora», va dir el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo. El bisbe Sergi també va dir que «hem de reactualitzar el document La Pastoral Obrera de tota l'Església i agrair el treball de bisbe Antonio Algora. Em sento veu de la Pastoral Obrera amb els meus germans bisbes en la Conferència Episcopal Tarraconense».

En la Jornada General també es va compartir un document preparatori del XII Consell de l’ACO que es va acordar que se celebrarà del 28-30 de maig del 2021. Aquest document es distribuirà en el grups de Revisió de vida i es recolliran algunes preguntes prèvies a la celebració de la Jornada de responsables.

 

Aprovació del tancament econòmic del 2019, el pressupost 2020 i l’aportació solidària

El responsable de la Comissió d’economia, Joan Comella, va presentar el tancament de l’any 2019 que presenta un resultat positiu (2.683,53 €), malgrat que la previsió era haver acabat amb pèrdues (-7.012,62 €). L’increment de les aportacions per cotització de militants, les subvencions i les despeses inferiors a les previstes en pressupost expliquen aquest bon resultat.

Pel que fa al pressupost 2020 es va aprovar per consens. Entre les principals novetats, es contempla un increment de les quotes a la militància (3%), no aplicar increment IPC a les nòmines dels treballadors (ha estat una mesura voluntària amb el compromís que el moviment faci una reflexió sobre la sostenibilitat econòmica del moviment). Amb tot, es preveu un resultat negatiu de -7.348,64 €. Entre les accions que es proposen per alleugerir aquest dèficit hi ha continuar fent èmfasi en fer la Revisió de Vida d’economia i en aquells militants que no cotitzen, intentar assolir més subvencions, mantenir la política de contenció de despesa i que les trobades del moviment no siguin deficitàries. La Comissió d’economia prepararà una comunicació detallada de tota aquesta informació que es distribuirà a la militància.

Pel que fa a l’aportació solidària d’enguany, 1.000 €, es va acordar destinar-la a dos projectes dels cinc que es van presentar: Atenció persones sense llar (de Càritas parroquial de Bellavista - Parròquies Arxiprestat de Granollers) i Acompanyament i formació a nois/es en situacions personals i familiars de molta fragilitat (de la Fundació Privada El Llindar). De fet, una representació del Comitè General i el propi buró de l’MMTC van visitar a la tarda el projecte de la Fundació CEL que va rebre l’aportació solidària de l’ACO de l’any passat.                       

Podeu consultar a Twitter el seguiment de la jornada amb l’etiqueta #ComitéGeneralACO i les fotos a https://flic.kr/s/aHsmL1rZnk.Altres articles