Please enable JS
Cartell de la 70a Jornada General. Foto: Jordi Esplugas

La zona Montserrat presenta la seva monografia al Comitè General

Segona trobada de curs el dissabte 18 de novembre

novembre 20/Joan Andreu Parra/

“Un espai de coneixement de les diòcesis i zones per compartir l’experiència de ser responsables i acompanyar-nos”. Aquest és el propòsit de fer les monografies de zona al Comitè General que s’han reprès (després de molts anys) en el segon Comitè General de curs que es va celebrar el dissabte 18 de novembre. M. Jesús Gaona, responsable de la zona Montserrat incardinada en la diòcesi de Sant Feliu i que aquest curs celebra els seus 30 anys, va explicar que són 55 militants (32 dones i 23 homes) i 8 consiliaris (la meitat dels quals són dos matrimonis laics) distribuïts en 7 grups i de 16 poblacions diferents.

Els militants de la zona Montserrat estan compromesos en diferents espais de voluntariat (Ecoparròquies, Estudis d’evangeli a les parròquies, espais cívics de les poblacions...). La zona es coordina en reunions mensuals en format presencial i online a la parròquia de Sant Andreu de la Barca precedides d’una pregària que prepara alternativament cada responsable de grup. A l’inici de curs planifiquen les tres trobades que es faran: Advent (de caire formatiu), la pregària de Quaresma i final de curs (de caire lúdic). En la majoria d’aquestes trobades aprofiten per fer l’Eucaristia amb la comunitat parroquial que els acull. A l’inici de curs també decideixen els grups amb què es farà Estudi d’Evangeli compartit, de manera que cada any canvia aquest grup i s’intensifica el coneixement entre militants.

A la darrera trobada de final de curs de la zona Montserrat van dedicar un espai a agrair els fruits del curs passat (les trobades dels grups de Revisió de Vida, les noves incorporacions als grups, el bon treball de coordinació, les aportacions dels consiliaris i el fet de pertànyer a la família d’ACO) i a dibuixar els reptes i objectius per aquest curs: incidir més en acompanyar-se, compartir més les Revisions de Vida i Estudis d’Evangeli que es fan als grups, participar més a les trobades generals del moviment (“ens sentim ACO des de la perifèria”, va dir M. Jesús), que la trobada de final de curs inclogui una sortida o visita (anteriorment havien anat a la presó Model) i créixer en la responsabilitat i els compromisos amb alegria.

Una singularitat d’aquesta zona és que a la diòcesi tenen els monestirs de Montserrat i Sant Benet i aprofiten aquests pols d’espiritualitat per fer recessos de grup o celebracions amb espai per compartir amb algun dels monjos o germanes. Com en altres zones, hi ha dificultats per trobar relleus de responsable. “La responsabilitat de zona l’he viscut com un gran repte personal, he intentat fer el que he pogut. Estic molt agraïda a moltes persones, en particular a l’Eva que ha ajudat amb les actes i les convocatòries i als consiliaris. M’he sentit molt acompanyada”, va dir M. Jesús Gaona que ja ha acabat la seva responsabilitat i que es va acomiadar al Comitè General. A l'enllaç es pot consultar el guió de la monografia de la zona Montserrat.

 

Aprovat el document amb els criteris per als posicionaments públics de l’ACO

En el Comitè General es va aprovar per consens el document Posicionaments públics de l’ACO. Alguns criteris, que va presentar la Comissió de comunicació. Aquest document, que es pot consultar a la Mediateca, recull alguns criteris que l’ACO ha definit per a posicionaments públics (indicats al VII Consell i al Pla de comunicació), els temes possibles (fonamentalment, la feina i l’Església) i el circuit d’adhesió.

També es va informar que la trobada de responsables (17-18 de febrer a la Casa Betània, de Cornellà de Llobregat) i la Setmana Santa tindran com a tema L’eclesialitat i el paper dels moviments en l’Església, avui, que es correspon amb la primera de les resolucions del XII Consell (la segona, sobre la classe obrera, es deixaria per al curs proper). En aquest sentit, el plantejament és adoptar un format de Revisió de vida amb un Veure en la trobada de responsables (dificultats, possibilitats, com reforçar el paper dels laics) i un Jutjar i Actuar a la ponència de Setmana Santa. Pel que fa a la Setmana Santa, hi ha un grup de treball que està concretant propostes per la propera Pasqua a partir de les respostes a l’enquesta que van distribuir. Les diferents comissions del moviment també van fer un breu informe de les seves ocupacions actuals.

A l’inici del Comitè General, la presidenta Rocío Elvira va donar la benvinguda i va dir que el Comitè Permanent “ens hem proposat prioritzar el nostre temps per intentar acompanyar les zones i estar una mica més a prop d’elles. Acompanyar és un signe d’esperança”. La diòcesi de Madrid va preparar la pregària que podeu consultar a l’enllaç. A banda de M. Jesús Gaona, de la zona de Montserrat, al Comitè General es van acomiadar Ramon Porti (diòcesi de Vic) i Gemma Muñoz (zona Barcelona Nord) i es va donar la benvinguda a Josep Anton Belchi (responsable diòcesi de Lleida), Ferni Seijas (zona Nou Barris), Tere Lara (diòcesi de Còrdova) i a Josep Bonastre (nou responsable d’economia).Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE