Please enable JS

«Llegir la realitat en clau cristiana», Jornada de formació amb Jordi Tres

La Jornada es va fer en format telemàtic el 14 de novembre

desembre 07/Joan Andreu Parra/

«La lectura pròpia dels creients és mirar la realitat mirant la presència de Déu en tot. On lliguem el contingut de la fe amb la realitat, és el diàleg fe i vida»; «la lectura creient de la realitat la necessitem entrenar. No ha de ser una lectura analítica, hem de tenir present Déu a la vida»; «un dels grans testimonis que podem donar, que certifiquen que mirem la realitat amb els ulls i la tendresa de Déu, és amb les nostres accions. Si visc un constant i progressiu aburgesament, consumisme... no és conseqüent». Aquestes van ser algunes de les pistes que el consiliari de la zona Montserrat, Jordi Tres, va donar a la Jornada de formació que es va fer el 14 de novembre passat.

El jove prevere va advertir que no és fàcil fer aquesta lectura dels signes dels temps ja que «a la realitat mateixa es barreja el blat i el jull». En aquest sentit, va subratllar que el mètode de la Revisió de Vida pot ser una bona eina i va recuperar la carta encíclica de Joan XXIII, Mater et Magistra, on «es consagra el Veure, Jutjar i Actuar. El Concili Vaticà II el consagra com un mètode per llegir la vida. Posa un accent especial en els joves i en els límits d'aquest mètode. Podem arribar a conclusions ben diferents». Per això va proposar que «quan ens reunim en un grup de Revisió de Vida i plantegem situacions de dificultat que ens desborden és molt important portar-ho a la pregària i tenir present a Déu».

La Jornada, a la qual van participar un centenar de militants, es va transmetre per xarxes socials amb l’etiqueta #JordiTresFormacioACO. Podeu consultar la ponència de Jordi Tres, al vídeo i també al guió escrit.

 Altres articles