Please enable JS
Foto de grup dels participants al Seminari i Assemblea de l'MTCE.

Lliçons apreses del coronavirus en la feina i les qüestions socials

Seminari i Assemblea de l'MTCE del 22 al 25 de setembre a Lisboa

setembre 30/Joan Andreu Parra/

[Montserrat Sidera-Comissió Internacional] Del 22 al 25 de setembre s'ha celebrat a Alfragide (Lisboa-Portugal), el Seminari Europeu amb el tema “Repercussions de la pandèmia del coronavirus a l'ocupació i els assumptes socials-lliçons apreses/mesures per a la reconstrucció”, organitzat pel Moviment Europeu de Treballadors Cristians (MTCE).

Hi han participat delegats dels moviments de nou països europeus. D'ACO hi han participat Xavier Such de la Comissió Internacional d'ACO, Montserrat Sidera de la Comissió internacional d'ACO i membre del Grup de coordinació europeu i Josep Jiménez Montejo consiliari d'ACO i de l'MTCE.

El Seminari s'ha centrat en les tres ponències i treballs de grup a partir de cadascuna de les ponències, amb l'esquema del Veure, Jutjar i actuar:

  1. Repercussions de la pandèmia del coronavirus en l'ocupació i els assumptes socials. Què ha passat? A càrrec de Juan Antonio Pedreño, President de Social Economy Euopean. La seva aportació va centrar-se en la importància de l'aportació de l'economia social.
  2. Lliçons apreses. Què hem descobert? Què s'ha posat de manifest? Quina valoració fem? A càrrec de Sebastián Mora, assessor càtedra refugiats de la Universitat de Comillas. La seva aportació es va centrar en els processos del treball en un món en metamorfosi global.
  3. Mesures per a la reconstrucció, a càrrec de Lisandra Rodrigues, coordinadora Associaçao Santa Teresa (Portugal) Projectes Educació i Ocupació, que duen a terme uns tallers de reinserció social i laboral.

Tot seguit del Seminari ha tingut lloc l'Assemblea anual amb la presentació del balanç 2021, pressupost 2023 i s'ha realitzat l'elecció de votació per a la renovació de responsables al Comitè Europeu, que està format per un/una president/a, un/una copresident/a, un/una coordinador/a, un/una tresorer/a i un consiliari.

Olinda Marques de la LOC Portugal continua com a presidenta per dos anys, Josep Jiménez Montejo d'ACO és reelegit per dos anys més i són elegits, nou copresident Karl H.Brunner de la KAB Sud Tirol i nou coordinador Melchior Kanyamibwa de la CTC Suisse.

S'informa de les activitats realitzades i de les previstes. També s'informa de la situació de l'MMTC (Moviment Mundial de Treballadors Cristians). El Seminari i Assemblea del proper setembre 2023, tindrà lloc a Barcelona amb l'ACO com a amfitriona.

S'adjunten:

 Altres articles