Please enable JS

Militants en formació per esdevenir consiliaris laics

Diversos companys estan fent un curs

gener 10/Joan Andreu Parra/

A l’XIè Consell vam prendre consciència de la importància d’anar preparant tota una pedrera de consiliaris laics que, progressivament, han d’anar prenent el relleu dels consiliaris preveres, actualment pluriempleats i envellint-se. De fet, diversos militants de l’ACO ja estan rebent aquesta formació que dura quatre cursos i que té quatre potes: formació bíblica, teològica, en la Doctrina Social de l’Església i en moviments. En aquests moments hi ha tres grups funcionant que acompanyen Josep M. Romaguera, Pepe Baena i Jaume Fontbona.

Meritxell Buil, militant de la zona del Baix Llobregat i alumna d’un d’aquests cursos, ens fa cinc cèntims:

· Per què has decidit fer aquesta formació? Què t’està aportant?

Feia un parell de cursos que era consiliària d’economia de la JOC Zona Sud-El Pla, i veia que necessitava aprofundir en aspectes de la fe per poder acompanyar amb qualitat als i les joves. Ho vam comentar amb els consiliaris i consiliàries de la Federació, ja que feia poc alguns i algunes havien fet ja el curs. Es va comentar i treballar des de la comissió nacional de consiliaris de la JOC i es van organitzar dos grups per proximitat geogràfica. 

M'està aportant i ajudant a conèixer més i millor el món teològic, per exemple, en el primer bloc vàrem treballar la Bíblia i en el segon bloc Teologia. I poder compartir-ho amb altres persones que també fan el curs i amb el Josep Maria Romaguera que acompanya el grup.

En aquests moments m'ha ajudat a conèixer l'Antic Testament, dedicar temps a la seva lectura, en especial del Pentateuc, i descobrir la seva simbologia que permet fer també una lectura més profunda del Nou Testament, en especial, els Evangelis.

· En què consisteix la formació de consiliari? Quina ha estat la teva dedicació?

El defineixo com un procés que estic fent que m'ajuda a aprofundir sobre aspectes de la meva fe i sobretot, a donar elements per poder fer millor acompanyament als joves. Fem una sessió el mes per presentar cada tema del bloc i compartir el treball personal fet durant aquell temps sobre el contingut del tema, a més de les lectures de la Bíblia que estan relacionades amb el tema. 

Dedico algunes tardes del mes, una tarda a la setmana, a fer lectura o relectura del tema treballat i després faig la lectura dels textos relacionats amb el tema.

· Creus que, un cop finalitzat el curs, estaràs en disposició d’acompanyar un grup?

Actualment, estic acompanyant com a consiliària la iniciació federal de la Zona Sud-El Pla, i m'està ajudant a fer-ho obrint el ventall de vivències que tinc sobre la fe als i les joves. I també a poder oferir noves lectures de la Bíblia per poder fer diferents treball de fons amb ells i elles, i sobretot, acompanyar als iniciadors en la seva experiència de fe.

Sento que m'ajuda a créixer a nivell personal i a valorar molt més l'oportunitat d'acompanyar a joves, i a joves en procés d’iniciació amb una experiència de fe sense prejudicis i oberta a continuar avançant en la descoberta de Jesús.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE