Please enable JS

Pobresa Zero demana redistribuir la riquesa i garantir una vida digna

Manifest amb dotze fronts en la lluita contra les desigualtats

octubre 30/Joan Andreu Parra/

La plataforma Pobresa Zero ha publicat dotze fronts en la lluita contra les desigualtats “per fer de Catalunya un país més just”. Pobresa Zero, que agrupa més de 3.200 entitats, demana actuar sobre les causes estructurals de les desigualtats “potenciant els poders públics (...) a través de la regulació perquè els mercats treballin també per al benestar comú, amb l’objectiu d’oferir un marc real d’igualtat d’oportunitats, afavorir la redistribució de la riquesa i garantir una vida digna per a tothom”.

Us transcrivim el primer front que afecta directament el món del treball:

I. Construir un mercat de treball just i una economia centrada en les persones
Segons la OIT, “el treball remunerat dignament ha de constituir la base de les estratègies encaminades a reduir la desigualtat”. Les diferències entre els salaris més alts i els més baixos han crescut a escala mundial, però a Espanya les desigualtats s’han eixamplat més que en qualsevol altre Estat desenvolupat i la bretxa de gènere continua creixent. A Catalunya, el 15% dels treballadors són pobres i els salaris estan per sota de la mitjana europea. Per superar aquest atzucac cal generar ocupació de qualitat amb un nou marc laboral orientat a repartir el treball i promoure l’equitat i la inclusió social, amb contractes que garanteixin l’estabilitat i la dignitat, un salari mínim més alt i una inspecció efectiva que eviti abusos. L’avenç cap a un nou model productiu i econòmic basat en l’ètica i la justícia social ha d’incloure polítiques de suport a l’economia solidària i un paper directe del Govern com a generador de canvis a través de clàusules socials de contractació i compra pública.

Aquest manifest s'ha elaborat amb motiu de la Campanya Pobresa Zero 2015, compta amb l’adhesió de la Pastoral Obrera i s’ha fet públic el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, que va ser el passat 17 d’octubre.

Podeu consultar el manifest complert a l’enllaç.Altres articles