Please enable JS

Revisió de Vida sobre les Oportunitats de treball per a tothom

La Pastoral Obrera de Catalunya proposa fer el Jutjar

juny 07/Joan Andreu Parra/

La Pastoral Obrera de Catalunya està aprofundint en cadascun dels quatre pilars del programa del Treball Decent, marcat per l’Organització Internacional del Treball: oportunitats de treball per a tothom, garantir els drets laborals, estendre la protecció social i promoure el diàleg social. A la darrera Jornada d’Estudi es va abordar el que seria el Veure d’aquesta primera dimensió, la de generar oportunitats de treball per a tothom. En definitiva, promoure una economia que generi oportunitats d’inversió, iniciativa empresarial, desenvolupament de qualificacions, creació de llocs de treball, formes de vida més sostenibles...

Al document que us annexem, es reflecteixen les conclusions de la plenària de la Jornada d'Estudi amb uns textos i pistes per continuar treballant i poder fer el Jutjar a les comissions, equips, parròquies, diòcesis... La idea seria que el resultat d’aquest treball es pugui posar en comú a la reunió de la POC del dissabte 17 de juny i veure si es pot definir una actuació comuna (Actuar).Altres articles