Please enable JS

Solidaritat amb els cristians perseguits

Acte cívic per visibilitzar la persecució de més de 245 milions de cristians al món

febrer 05/Joan Andreu Parra/

«Volem fer arribar a les Nacions Unides la nostra extrema preocupació i la nostra condemna davant les greus i creixents violacions del dret humà a la llibertat religiosa i de consciència que tenen lloc en un gran nombre d’Estats membres.» D’aquesta manera s’expressaven les entitats convocants —Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, Centre Ecumènic de Catalunya, Justícia i Pau Barcelona i Moviment de Professionals Catòlics— a un acte de reconeixement pels cristians perseguits per raó de la seva fe, que es va fer a l’Arc de Triomf de Barcelona el 19 de gener passat.

En l’acte es va posar de manifest com centenars de milions de persones cristianes pateixen persecucions, discriminacions, tortures i assassinats arreu del món, tal i com reflecteixen les dades publicades anualment per l’ONG Open Doors. «Els governs dels països on s’han produït i es produeixen cada dia tals accions en són responsables, sigui per acció directa a través de les seves decisions, legislacions i polítiques o per omissió del seu deure de protecció dels drets humans», acusen al manifest.

A més, les entitats han recordat que aquestes discriminacions també s’estenen a persones d’altres confessions. Per aquest motiu, han demanat la reacció urgent per part de la comunitat internacional: «Aquest manifest vol suscitar al si de les Nacions Unides una repulsa pública i en conseqüència promoure una reacció de la Comunitat internacional sobre aquesta greu situació, a fi que s’impulsin urgentment els mecanismes i les mesures pertinents per aturar i prevenir aquests abominables intents d’extermini, les agressions i les discriminacions.»

Us adjuntem un recull de persecucions a diversos països que es va llegir a l’inici de l’acte.Altres articles