Please enable JS

Torre Jussana acompanya l’ACO per millorar l’organització i la participació

Les entitats signen un conveni de col·laboració mentre duri el projecte

febrer 10/Joan Andreu Parra/

Acompanyament individualitzat per iniciar un procés de millora a l’ACO. Aquest és el camí que ha engegat l’ACO al sol·licitar el servei d’acompanyament de Torre Jussana per ajudar a enfortir i millorar la qualitat de les organitzacions no lucratives i dels seus projectes. Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions és un equipament municipal gestionat pel Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) i el servei d’acompanyament sol·licitat és gratuït per a les entitats sense ànim de lucre de Barcelona.

Fins al moment s’ha realitzat una primera reunió de coneixement mutu, el 2 de desembre passat, per explicar quins són els projectes més importants en què està implicada l’ACO (entre els quals la preparació del XII Consell), les potencialitats de l’organització i els motius de la demanda d’aquest ajut. Entre altres qüestions s’ha plantejat la revisió de l’estructura, la implicació i les diferents escales de participació en el moviment, la dificultat d’establir prioritats o el valor de les cures.

S’ha establert un calendari d’una trobada mensual fins al mes de maig entre el Comitè Permanent i la responsable d’acompanyament d’entitats a Torre Jussana, Cira Piquer. A la trobada del 16 de gener, es va signar el conveni de col·laboració (que recull la foto), es va ajudar a concretar el document DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) amb els reptes de l’ACO que es compartirà amb els grups i també es va elaborar un sociograma amb els diferents grups d’interès.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE