Please enable JS

Un Pla de formació per al moviment, en l’horitzó

El Grup de treball de formació inicia els treballs

setembre 12/Joan Andreu Parra/

La formació és un tret que defineix l’ACO i, com a tal, es vol ordenar i recentrar en el si del moviment tota l’activitat que es fa en aquesta línia. Per aquest motiu, el Comitè Català del 2 de juny va aprovar la creació d’un grup de treball que ja està col·laborant amb la Comissió de formació per elaborar un pla de formació del moviment, és a dir, allò que considerem que cada militant ha de tenir coneixement i ho ha de tenir assumit. Recordem que la Formació és una de les línies d’actuació que van sorgir de l’XIè Consell i que s’aprofundirà en el curs 2019-2020.

El grup de treball ja s’ha constituït i ha tingut la primera trobada el 5 de setembre passat; es preveu finalitzar els treballs al desembre i poder fer una proposta de Pla de formació per aprovar en el Comitè General del 19/01/2019. El plantejament és fer pivotar la formació al voltant de tres eixos possibles:

· Formació bàsica del militant: les quatre notes de l’Acció Catòlica, la Pastoral Obrera, normes funcionament, document identitat, carta econòmica, la iniciació, el món obrer i les classes populars, la RdV i l’EdE…

· Eclesialitat: formació bíblica i teològica (AT i NT), interpretació de la Bíblia i l’esdeveniment de Déu en la vida amb perspectiva de gènere, pregària, teologies contextuals (feminista, de les migracions, de l’alliberament…)...

· Políticosocial (ser conscients i conèixer la realitat que vivim): Doctrina Social de l’Església, història del món obrer, sindicalisme, cooperativisme..., món veïnal, teixit associatiu, feminisme, interculturalitat…, referències polítiques...

El grup de treball està format per Helena Antó, Ignasi del Blanco, Rocío Elvira, Josep Ferrer, Toni Ferrer, Joan Andreu Parra i Liria Román.Altres articles


Últims articles
Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE