Please enable JS
El jesuïta i teòleg Víctor Codina.

Víctor Codina: «La sinodalitat en el fons és una nova manera de ser Església»

El jesuïta acompanya la jornada de consiliaris del 5 de març passat

març 07/Joan Andreu Parra/

«La sinodalitat en el fons és una nova manera de ser Església, una eclesiogènesi, com eren les comunitats eclesials de base del Tercer món, on tots participaven no a partir dels seus carismes (sacerdot, bisbe, religiosa o religiós, pare o mare de família...) sinó com a batejats, membres del Poble de Déu i ungits per l'Esperit». Aquesta va ser una de les aportacions centrals del jesuïta Víctor Codina a la Jornada de consiliaris d’ACO que es va celebrar el 5 de març passat amb el títol El futur de l’Església i comunitats cristianes en perspectiva sinodal. A l’enllaç podeu consultar la ponència escrita: https://acocat.org/mediateca/el-futur-de-lesgl-sia-i-comunitats-cristianes-en-perspectiva-sinodal

A la Jornada, que es va celebrar telemàticament i on van participar uns 35 consiliaris del moviment, el jesuïta Victor Codina (Barcelona, 1931) va partir de la seva experiència com a participant al Sínode de l’Amazònia del 2019 i que ja va glossar en aquest document de Cristianisme i Justícia: https://www.cristianismeijusticia.net/la-meva-experiencia-en-el-sinode-de-lamazonia

De fet, el Document final del Sínode sobre l'Amazònia (26 d'octubre de 2019) es troben expressions que poden donar elements en aquest aprofundiment sobre la sinodalitat: «Per caminar junts, l'Església d'avui necessita una conversió a l'experiència sinodal. Cal enfortir una cultura de diàleg, d’escolta recíproca, de discerniment espiritual, de consens i de comunió per trobar espais i maneres de decisió conjunta i respondre als desafiaments pastorals» (n. 88). «Les formes organitzatives per a l'exercici de la sinodalitat poden ser variades; estableixen una sincronia entre la comunió i la participació efectiva dels laics en el discerniment i en la presa de decisions, potenciant la participació de les dones» (n. 92).

La Jornada va començar amb una pregària a l’Esperit Sant (que es pot trobar al document preparatori del Sínode de bisbes sobre la sinodalitat) i després de la xerrada hi va haver un col·loqui molt ric entre els participants. Finalment, es va recordar que el consiliari general, Pepe Baena, ha preparat una Revisió de Vida programada sobre l’experiència sinodal a l’ACO que es proposa als equips de consiliaris de les zones i diòcesis: https://acocat.org/mediateca/revisi-de-vida-programada-sobre-la-nostra-experi-ncia-sinodal-l-acoAltres articles