Please enable JS

La tasca profètica de l’Església pel treball decent

desembre 12/Jesús Jiménez/

Els dies 19 i 20 de novembre convocats pel Departament de Pastoral Obrera de la Conferència Episcopal Espanyola, ens vàrem reunir delegats diocesans a Àvila, militants de diferents Moviments Apostòlics obrers i equips de Pastoral Obrera. El lema de les XXII Jornades Generals de Pastoral Obrera va ser “Església compromesa pel treball decent”.

De les nostres diòcesis vàrem participar: Anna Luque, Jordi Cordero i Carmen Paños (ACO – diòcesi de Terrassa), Miguel Àngel Badia i Lorena Medina (JOC – diòcesi de Terrassa), Jesús Jiménez (ACO, president – diòcesi de Sant Feliu de Llobregat), Maria Martínez (ACO, presidenta – diòcesi de Barcelona) i Josep Escós (ACO – diòcesi de Vic).

El dissabte dia 19 després de les presentació de les jornades va tenir lloc la ponència a càrrec de D. Pedro José Gómez Serrano amb el títol "El treball: una benedicció entre dues malediccions".

Va iniciar la ponència amb una frase del discurs del Papa Francesc als cartoners el 20/12/2013. Estamos viviendo en una cultura del descarte, donde fácilmente hacemos sobrar no solo cosas, sino personas.

Fa referència al bon treball i el bé que fan a la societat els que van recollint cartons pels contenidors.

La ponència la va desenvolupar en 5 apartats:

  • Situació del tema en el "clima cristià".
  • La gran dimensió de la importància del treball digne.
  • L'ambigüitat del treball en l'actualitat.
  • L'Evangeli del treball: alguns principis elementals.
  • Somnis (propostes d'organització del món treball).

Com a resum de la ponència ens va fer reflexionar, que el super treball per tal de poder consumir més i més va en contra de l'Evangeli. Que les coses no tenen vida i les persones sí. Que és important la tasca educadora en tots els sectors de l'Església pel tal de fer persones crítiques i lliures per opinar. Fer una tasca profètica contra la precarietat i la manca d'estabilitat. Cal crear espais per compartir la situació laboral entre els afectats tant de treballadors com d'empresaris... Demanar una ètica als empresaris cristians, als emprenedors... Exigir a l'Església que sigui una empresària evangèlica, cooperativista, sindicalista...

Posteriorment els participants a la jornada vàrem poder explicar diferents experiències viscudes o manifestar propostes sobre el treball decent que es porten a terme a les diòcesis on viuen.

Com a conclusió es pot veure que es van fent passos sobre aquest problema i que poc a poc els bisbes, alguns més que altres, comencen a fer-se ressò d'aquesta situació. Altres articles


Som la Rocío Elvira, en Jordi Soriano (presidents), l'Àngela Rodríguez (coordinadora general) i en Pepe Rodado (consiliari general), les persones que formem el Comitè Permanent de l’ACO.

Periòdicament escriurem en aquest blog col·lectiu per explicar què fem i què pensem. 

Volem acostar-vos l’experiència d’estar al davant del moviment durant el temps que ens heu confiat. Us mostrarem la cuina i els fogons, allò que habitualment no es veu: la coresponsabilitat, la il·lusió, com ens amarem de tots vosaltres i també el cansament, la convivència amb altres responsabilitats i com recuperem forces. Tot plegat, us ho anirem explicant a cau d’orella.