Please enable JS

Candidatures a presidenta i coordinador de l’MTCE

juny 12/Joan Andreu Parra/

Com ja es va anunciar, el Moviment de Treballadors Cristians d’Europa renovarà a l’Assemblea que es farà a Munic del 19 al 22 de setembre de 2024 els càrrecs de presidenta, coordinador i consiliari general. A l’ACO ens demanen que aportem una co-presidenta. Per tal que les militants ho valoreu adjuntem les funcions de la presidència (del reglament d’ús intern, aprovat al setembre 2022), tingueu present que no saber idiomes no és un entrebanc, sempre hi ha traducció simultània:

 • La presidència, juntament amb el coordinador, tresorer i consiliari, participa a la convocatòria i la preparació de les Assemblees generals (1 a l’any) i les reunions del Grup de Coordinació (1 a l’any)
 • La presidència és responsable del desenvolupament del pla d’acció del MTCE
 • En coordinació amb el coordinador i el tresorer, la presidència participa a la preparació, convocatòria, organització i facturació dels seminaris
 • Atén el correu president@mtceurope.org rep, organitza, arxiva i reenvia informacions externes i internes
 • Representa el MTCE en les instàncies i reunions que es determinin al Grup de Coordinació (p.e. COMECE, CCEE, Confederació Europea de Sindicats, Aliança per al Diumenge Lliure, Coordinacions europees de CIJOC i JOCI, GEPO, etc.)
 • Manté contactes amb els moviments membres de l’MTCE, els anima i participa a les trobades
 • Manté relacions amb moviments que pretenguin associar-se a l’MTCE i amb moviments que hagin pertangut a l’MTCE, segons ho determini el Grup de Coordinació
 • Garanteix la idoneïtat dels continguts de la pàgina web de l’MTCE: www.mtceurope.org
 • Està en coordinació amb el buró del MMTC
 • Treballa col·legiadament amb la resta de l'equip de gestió (coordinació, tresoreria i consiliari)
 •  És responsable de la publicació de declaracions sobre temes diversos: 9 de maig, 3 de març, etc.