Please enable JS
El Comitè General es va reunir en format telemàtic

El Comitè General de l’ACO clou el curs

Darrera reunió d’aquest òrgan el 19 de juny passat

juny 22/Joan Andreu Parra/

Un curs estrany, complicat, dolorós, amb pèrdues i dificultats provocades per la pandèmia, però també enriquidor i amb grups de Revisió de vida fidels que s’han continuat veient en format telemàtic. Preguntes lògiques sobre com serà el curs vinent, en quins formats ens trobarem, sabrem combinar tecnologia i presencialitat? Tots aquests dubtes es van posar sobre la taula en la darrera reunió del Comitè General de l’ACO que es va fer el dissabte passat, 19 de juny. La pregària de la zona del Baix Llobregat, amb què es va iniciar la jornada, condensava la intensitat del curs que s’acaba.

En aquest darrer Comitè General del curs també es va donar la benvinguda a la nova presidenta de l’ACO, Rocío Elvira, que va destacar que era «un motiu d’alegria reunir-nos avui per acompanyar-nos en la vida i en el seguiment de l’Evangeli». Les zones i diòcesis van fer un repàs breu sobre el curs que finalitza i van explicar les assemblees de final de curs que tenen previst fer. D’altra banda, es va recordar que s’esperen voluntaris per constituir un grup de treball que proposi idees per ajudar la JOC reconeguda per algunes diòcesis de Catalunya.

El president de l’ACO, Santi Boza, va avançar quin serà el treball del curs 2021-2022 que estarà molt centrat en la revisió per part dels grups dels documents fonamentals del Moviment que han estat posats al dia per comissions de treball específiques: el Document d’Identitat, les Normes de Funcionament (que es distribuiran en la propera Jornada General) i la Carta Econòmica (que es va distribuir en la Jornada General anterior). A banda, també s’hauran de discutir les línies d’actuació que emanen del DAFO-E i el qüestionari que van contestar els grups. En aquest sentit, es va acceptar que convindria ajornar la celebració del XII Consell a la tardor del 2022 (en comptes del mes de maig) per no sobrecarregar els grups i les comissions que hagin de fer la proposta de línies d’actuació. 

Pel que fa a la Jornada General, la voluntat és fer-la en format presencial i s’està estudiant l’estructura de l’acte i el lloc on serà possible fer-ho ja que no se celebrarà a l’escola dels Salesians d’Horta, on es venia celebrant els darrers anys.

 

Les Comissions resumeixen els treballs d’un curs

  • Internacional. El Moviment de Treballadors Cristians Europeu (MTCE) ha treballat amb relativa normalitat. L’Assemblea se celebrarà el 25 de setembre proper en format telemàtic amb una modificació d’estatuts, temes d’economia, planificació d’activitats del curs i canvi de tresorer. En canvi, el Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC) ha treballat més en precari per la connectivitat molt diversa i amb dificultats intenses a Amèrica Llatina, Àfrica i algunes zones d’Àsia. Això ha fet més complexes les relacions en el si del buró i s’ha decidit ajornar l’Assemblea a l’any 2022, en què caldrà triar nova presidència.
  • Economia. Es va aprovar modificar el resultat del 2020 ajustant-lo al menor ingrés de la subvenció de l’Arquebisbat de Barcelona quedant, per tant, en 2.561 € positius (en comptes dels 4.066 € positius). En el tancament provisional del primer trimestre del 2021, els números estan en línia amb el previst.
  • Iniciació. La Comissió s’ha ampliat amb un representant o responsable d’iniciació per cada zona o diòcesi on aquesta figura existeix i s’han trobat regularment cada dos mesos. El propòsit és poder fer plans d’iniciació específics per a cada zona. Per tal de conscienciar sobre la importància de la iniciació i l’extensió, la Comissió vol traslladar un qüestionari als grups i proposarà que sigui una de les línies per al XII Consell. D’altra banda, per al curs vinent es farà una trobada de grups joves.
  • Formació. La Comissió ha organitzat dues Jornades enguany (lectura creient de la realitat i Simone Weil), tal com preveu el Pla de formació. Volen coordinar-se millor amb les zones i diòcesis, s’han publicat dos Creixem i s’està editant el proper Anem a fons
  • Comunicació. S’han visitat 7 zones i diòcesis per comentar i recollir idees de comunicació a partir del qüestionari que van contestar els grups, s’ha publicat el nou web, s’han continuat editant les publicacions (e-butlletí i números 12 i 13 de la revista Salillum), s’ha organitzat la V Jornada de comunicació, s’ha donat suport al programa de la Pastoral Obrera a Ràdio Estel (Llevat dins la pasta) i s’han registrat 20 aparicions en mitjans de comunicació a partir de les notes de premsa enviades.


Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE