Please enable JS

Informe del relator de l’ONU: Prosperitat limitada, pobresa preocupant

Philip Alston ha visitat durant dues setmanes Espanya

març 11/Joan Andreu Parra/

«Adoptar mesures integrals i creatives per alleujar la crisi immobiliària; restablir condicions decents de treball, especialment per a treballs mal pagats; dissenyar un sistema nacional d'ingressos mínims que garanteixi un nivell de vida bàsic per a totes les persones necessitades; implementar un programa d'educació per a la primera infància per a tots els nens i nenes de 0 a 3 anys, i llançar reformes fiscals de gran abast per garantir un fort impacte redistributiu, reduir el frau i l'evasió, i aconseguir la transparència dels acords fiscals d'empreses.» Segons el Relator Especial de les Nacions Unides sobre la pobresa extrema i els drets humans, Philip Alston, aquests són els principals reptes que requereixen atenció urgent a Espanya. És la seva conclusió després de la seva visita oficial a Espanya durant gairebé dues setmanes (27 de gener al 7 de febrer).

Alston ha visitat col·lectius molt diversos com polítics, tercer sector social, col·lectius de migrants i treballadors... i li ha quedat clar que «la recuperació després de la recessió, que tan positiva ha estat per a alguns, ha deixat enrere a moltes persones, i que s'ha fet molt poc per la majoria dels membres d'aquest enorme grup». El relator destaca que «Espanya necessita un lideratge innovador a nivell nacional, recolzat pels recursos necessaris per encoratjar les comunitats autònomes a donar suport reformes de gran abast. La pobresa és en última instància una opció política i els governs poden, si ho desitgen, optar per superar-la».

Podeu consultar l’informe-declaració del relator de l’ONU a l’enllaç.Altres articles