Please enable JS
Participants a la Trobada de responsables de Vic. Foto: Jordi Nicuesa.

L’ACO posa al dia les seves Normes de funcionament i organització

El document es va aprovar en la Trobada de responsables que s’ha fet l’11-12 de febrer

febrer 13/Joan Andreu Parra/

Després d’un treball ingent que s’ha allargat pràcticament dos anys i mig els responsables de l’ACO van aprovar unànimement diumenge 12 de febrer al migdia en la Trobada de responsables a la casa d’espiritualitat dels claretians a Vic les noves Normes de funcionament i organització del moviment. El document contempla les noves realitats socials, els canvis esdevinguts al moviment i una actualització del llenguatge utilitzat respecte el seu precedent que havia estat aprovat als VIIè i VIIIè Consells, de 2001 i 2005, respectivament.

Són artífexs d’aquest document la comissió de treball formada per vuit persones de les diferents diòcesis que va elaborar la primera proposta i, òbviament, tots els grups de Revisió de Vida que han fet aportacions i esmenes al document (148 en total), algunes de les quals s’han acceptat (41) per part de la comissió i la resta (107) s’han discutit en aquesta Trobada de responsables. Aquesta mateixa comissió es va ocupar en primer lloc del nou Document d’identitat (que ja es va aprovar al XII Consell) i, donat el volum de treball es va veure adequat diferir a aquesta Trobada de responsables la discussió de les Normes de funcionament i organització.

El treball ha estat portat àgilment per la Mesa de la Trobada de Responsables amb, gairebé els mateixos components que la Mesa del Consell i pels dos ponents del document, Maria Martínez i Xavier Such. Cal dir que la menor participació de responsables (31 ha estat el nombre màxim de participació en les votacions) ha fet que moltes esmenes proposades no s’hagin discutit en no ser-hi present el responsable del grup, fet que ha privat de poder defensar-les i (si esqueia) aportar aquestes millores al document final. Per això, el president de l’ACO, Jordi Soriano es va comprometre a garantir aquesta participació en convocatòries futures del Consell.

A banda del document principal s’han aprovat dues resolucions: la primera per elaborar un protocol d’actuació contra la violència de gènere i l’assetjament sexual a l’ACO i la segona en què es demana als responsables actuals elaborar i publicar un document que reculli les funcions i tasques de cada treballador de l’ACO, tant ordinàriament com en moments de necessitat, així com dotar-nos del protocol de contractació.

 

Taller sobre el Quadern de Vida i Eucaristia

Diumenge dia 12 de febrer al matí els participants a la trobada van poder experimentar el que és fer el Quadern de Vida, que pot ser una bona eina per aportar fets a les nostres Revisions de Vida. Pepe Rodado va anotar quins són els passos (sense rigideses) per fer-lo: 1) anotar alguna cosa que ens hagi cridat l’atenció (un gest, una expressió); 2) veure què ens suggereix això, quin és el context,  tractar de descobrir l’experiència humana que es reflecteix; 3) quin és el rastre de la presència de Déu que podem descobrir; i 4) tot això quina pregària acció de gràcies, col·laboració amb Déu em suscita?

«El Quadern de Vida ens ajuda a educar la nostra mirada, la nostra oïda, el nostre cor, com a militants que volem estar molt atents a la vida. Ens pot ajudar a fer una experiència humana i creient en aquesta mateixa realitat, que no és ideal, sinó problemàtica, contradictòria. Vol consolidar el nostre seguiment a Jesús de Natzaret i el nostre compromís amb la classe obrera i amb els empobrits», va argumentar en Pepe.

El text de Martin Luther King L’esperança. Un nou món és possible, que es va fer servir com a Primera lectura de l’Eucaristia, va marcar la celebració. «La font d’esperança està en les possibilitats que Déu és capaç de suscitar en nosaltres i en la realitat», va assegurar el consiliari general. Pepe Rodado va recordar que «és important deixar-nos tocar per tot el que ens envolta i ser signes d’esperança, no des d’una posició de força, sinó de feblesa» i que «tota la Llei dels profetes es resumeix, com diu Jesús, en estimar als altres no com un gest romàntic, sinó en gestos concrets que sovint comporten negació, contradicció, patiment». I va concloure subratllant que «tot aquest Consell que hem fet no ens ha de fer confondre els mitjans amb la finalitat: el signe fonamental dels seguidors de Jesús ha de ser posar-se al servei dels més petits».

La trobada s'ha pogut seguir a Twitter amb l'etiqueta #TrobadaResponsablesACO.

A l’enllaç podeu consultar els àlbums de fotos de la Trobada de responsables:Altres articles