Please enable JS

Nova trobada dels moviments populars amb el Vaticà

La reunió, de caràcter virtual, va tenir lloc el 24 d’octubre passat

novembre 09/Joan Andreu Parra/

Una videoconferència internacional va ser el marc de la trobada dels Moviments Populars amb el Dicasteri per al Servei Humà Integral del Vaticà que es va celebrar el 24 d’octubre passat. Als enllaços podeu consultar un crònica de l’acte:

http://mmtc-infor.com/es/noticias/noticias-del-mmtc/433-mvpop2020

https://es.zenit.org/2020/10/26/movimientos-populares-nota-sobre-el-encuentro-con-el-vaticano/

A banda, els Moviments Populars han preparat una reflexió sobre la trobada Economia de Francesc que se celebrarà del 19 al 21 de novembre. «Volem proposar una visió que considerem en sintonia amb la radicalitat de les ensenyances del papa Francesc, i la naturalesa revolucionària de la fe cristiana. Volem també col·laborar a construir i donar visibilitat a experiències alternatives de ser i treballar, de usufructuar els béns de la natura que no responguin a la racionalitat del déu diners sinó a la necessitat de viure bé del nostre poble», expliquen a la carta.

Les propostes s’estructuren en cinc grans eixos: Ecologia integral i béns comuns; Democràcia econòmica; Terra, sostre i treball; Educació, salut, comunicació i tecnologia; i Sobirania, mobilitat humana i pau. Podeu consultar-la a l’enllaç.Altres articles