Please enable JS
Joan Comella finalitza la seva responsabilitat al capdavant de la Comissió d'economia aquest curs.

Joan Comella: «És important que l’ACO disposi dels recursos necessaris per poder assumir els seus objectius»

Entrevista al responsable d’Economia del moviment

juny 09/Joan Andreu Parra/

Per què és important l’economia al moviment?

Quan necessitem agafar un cotxe, moto, transport públic... per desplaçar-nos sabem que si el dipòsit no està prou ple, el viatge pot no arribar a la seva fita. Aquest símil serveix per explicar la importància de disposar dels recursos necessaris. El flux que prové de l’economia del moviment és la saba, la sang que flueix per les venes de l’ACO i que permet que el moviment pugui assumir els seus objectius. El moviment es nodreix fonamentalment de les aportacions dels militants i, en una petita part, de subvencions i ajudes que rebem del bisbat i entitats públiques. L’administració d’aquests fons ens permet arribar a remunerar al personal alliberat de l’ACO de manera justa (representa les ¾ parts de les despeses de l’ACO), mantenir el nivell de la comunicació, cobrir despeses de manteniment i subministraments (lloguers, consums...) i poder estar presents a les zones, diòcesis i moviments europeu i mundial, així com mantenir la aportació solidària.

 

Per què ens costa tant parlar-ne, per exemple, als grups?

Quan es tracta el tema de l’economia del moviment dins el grup es barreja la necessitat que els militants fem possible aquest flux d’economia al moviment (que permet la seva vida) amb les nostre economies de casa, cadascú la seva. Si a través de la revisió de vida econòmica tenim present aquesta necessitat de flux, hauríem de poder-ne parlar amb la mateixa llibertat que ho fem quan tractem qualsevol altre tema de vida al nostre grup.   

 

Per aquest 2022 està previst un dèficit aproximat de 2.000 €, malgrat la voluntat és equilibrar ingressos i despeses. Com tenim els comptes al moviment? Estan sanejats?

Quan al darrer trimestre de cada any fem el procediment per presentar el pressupost de l’any següent, intentem contemplar de forma realista com serà l’evolució del següent any. Un cop Presidència i cadascuna de les Comissions hem fet les nostres propostes d’ingressos i de necessitats per l’any següent, es prepara el que pròpiament és el format del pressupost, calculant els ingressos i despeses. Per aquest any 2022 hem estimat que tindrem una mica menys de 2.000 €, de més despeses que d’ingressos. Fem seguiment trimestral de l’evolució del pressupost. Ara fa pocs dies ens vàrem reunir la Comissió d’Economia pel seguiment del tancament del primer trimestre d’enguany, i ens indica que estem en línia del pressupost aprovat sense desviacions rellevants. Els comptes tancats del moviment fins el 2021 estan sanejats, amb un coixí suficient perquè l’ACO pugui cobrir, si fos el cas, les obligacions que té una entitat com la nostra davant entitats públiques locals, autonòmiques i estatals. L’ACO està al corrent de cobraments de quotes dels militants i de pagaments a proveïdors i entitats públiques.

 

Com t’agradaria que els tinguéssim?

La finalitat de la confecció dels comptes de l’ACO és permetre visualitzar que el moviment pot aconseguir els seus objectius, posant èmfasi en la justa remuneració del personal alliberat i garantir que es disposen dels mitjans necessaris per aconseguir-ho, a més de disposar de coixí suficient per cobrir les obligacions. A data d’avui esperem cobrir el dèficit previst pel 2022 amb subvencions addicionals que esperem rebre, però és desitjable que el dèficit quedés cobert per les cotitzacions dels militants.

 

Quina és actualment i quina seria la cotització mitjana desitjable per militant?

El ventall de cotitzacions dels militants és molt ampli. Hi ha grups que cotitzen conjuntament, d’altres que cotitzen de forma simbòlica i la major part de la militància cotitza en funció de la seva economia. La nostra Carta Econòmica, que s’està revisant per la seva aprovació definitiva al Consell que celebrarem del 18 al 20 de novembre d’enguany, fixa que l’ACO es manté a través de cotitzacions i no de quotes, per la qual cosa cada militant en el seu grup de RdV ha de cotitzar segons les seves possibilitats i contemplant la solidaritat amb altres militants que tenen dificultats per cotitzar. Com figura a la proposta de carta econòmica i en funció del salari brut (entre 40.000 i 10.000 € any), ens estem movent a valor hora treballada x 14 amb una forquilla de cotització entre 315 € i 79 € any. 

 

Ara que estem en plena campanya de la Renda, quin gest podríem fer per l’ACO?

Tornem a promoure que la militància reverteixi al moviment l’estalvi que obtingui en la seva declaració de renda, permetent desgravar l’any 2022 un 80% els primers 150 € i entre un 35-45% la resta. Perquè sigui efectiu per la renda del 2022 heu de fer arribar a secretaria@acocat.org l’escanejat del vostre DNI o lliurar-lo per correu postal a c/ Tapioles, 10 2n. 08004 Barcelona, manifestant que és la vostra voluntat que l’aportació sigui desgravada de la vostra declaració de Renda. Ho comunicarem a la Agència Tributaria per a la declaració del 2022.

 

La font principal d’ingressos al moviment són les cotitzacions de la militància, ara bé, també tenim subvencions. Quines són i quin percentatge del pressupost representen? S’estan buscant altres opcions per incrementar els ingressos?

L’any 2021 les subvencions varen representar un 8,61% del totals dels ingressos. La previsió del pressupost per l’any 2022 es del 5,03 %. Són subvencions que provenen de l’Arquebisbat de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Estimem que podrem millorar aquest dada amb altres subvencions. Addicionalment, estem buscant altres fonts de finançament a través del moviment europeu MTCE basades en promoure seminaris de formació, que esperem poder traslladar a la militància en els propers mesos.

 

Joan, qui sou a la Comissió d’economia i, principalment, què feu? 

A la Comissió d’ economia de l’ ACO, de la que en soc responsable des de gener de 2017, avui estan representades les zones del Baix Llobregat per Beatriu Mena, Joan Mercadé per Barcelona Nord, Manuel Outomuro per la Zona Besòs i Marilia Sanz com a responsable d’ administració del moviment. Alguns membres hem esgotat el mandat o estan a punt de complir el seu termini. El meu compromís és mantenir-ho fins el Consell i des de aquí animem a la militància perquè agafi responsabilitats, i en particular a la Comissió d’Economia. Durant aquest quatre anys s’ha fet una tasca de seguiment del pressupost amb trobades pels tancaments trimestrals i en particular per la preparació del pressupost a finals de cada any. 

 

Us feu presents a les zones i diòcesis? Quines impressions traieu d’aquestes visites?

Sí, ens hem fet presents als Comitès de zona a moltes de les zones (malauradament no a totes, i en particular no hem estat presents a les de fora de Catalunya). El fet que a la Comissió d’Economia hi estiguin representades les zones amb més grups i militants fa que l’economia estigui present de forma permanent a la zona. Però per aquelles zones amb menys grups i militants i que no estan representades a la Comissió, demanem una tasca de seguiment i presa de consciència de l’economia del moviment. L’objectiu d’aquestes visites ha estat explicar els “números” i posar en valor la economia del moviment com la “sang” que ens permet viure. Totes les visites i la presència permanent dels membres de la Comissió d’economia a cada zona són importants i han estat agraïdes, així com les experiències compartides amb cadascun dels responsables. Considerem que es una tasca que s’ha de seguir mantenint (tot i l’aturada que ens ha provocat el COVID).

 

Un dels documents que es presenten al XII Consell és una proposta de nova Carta Econòmica, que ja ha rebut esmenes i aportacions per part dels grups. Què destacaries d’aquest nou document? En quina línia van les esmenes que esteu acceptant?

La Comissió per la revisió de la Carta Econòmica està composada per Montserrat Sidera, Toni Fernàndez, Josep Anton Cordero i per mi mateix. Estem treballant sobre les 60 esmenes rebudes, de les que una part s’han acceptat i una altra part estem en procés, que acabarem aquest mes de juny. El nou document, presentat l’octubre de 2020, no contemplarà canvis molt significatius en quant al darrer aprovat al Consell celebrat a Veciana al maig 2013. Hem mantingut el criteris de cotització incorporant un quadre orientatiu de salaris bruts i cotitzacions anuals. Tot i això, hi ha esmenes que estem treballant pel proper Consell. També es posa en valor revertir al moviment l’estalvi que s’aconsegueixi amb la deducció a la declaració de Renda.

 

Quines característiques o perfil hauria de tenir el proper responsable d’economia del moviment? 

Els “números” que reflecteixen la situació de l’economia de l’ACO avui no representen cap problema en quant a la seva confecció. Hi ha seguiment diari i els tancaments trimestrals es fan de forma puntual, i a la seva revisió no apareixen aspectes rellevants. Sota el meu punt de vista, el responsable d’economia ha de tenir aquella perspectiva de mig i llarg termini que et dona pertànyer al Comitè Permanent i participant del dia a dia del moviment, i estar acompanyat dels membres de la Comissió d’Economia. L’objectiu és aconseguir els recursos (aquella sang que dona vida) per arribar als objectius previstos per l’ACO i assegurar que el moviment té capacitat per complir amb tots els seus compromisos econòmics.

 

En aquests quatre anys llargs que portes fent aquest servei, què t’emportes a la motxilla?

Just quan vaig deixar de treballar al mercat laboral l’any 2018 vaig agafar la responsabilitat de l’economia de l’ACO. El fet de formar part del Comitè Permanent i del Comitè General m’ha permès tenir una visió molt més profunda del moviment, entenent moltes de les necessitats que té l’ACO i que des del grup es veuen de forma parcial. El contacte amb els meus companys militants d’altres diòcesis, la participació en els actes del moviment i la tasca de preparació del curs, on participo no només de la vessant econòmica sinó com a militant i membre del Comitè Permanent, em donen riquesa i un coneixement de l’ACO molt ric. Animo als militants que agafin responsabilitats al moviment, fet que permet enriquir la nostra acció com a militants.Altres articles