Please enable JS
Participants al Comitè General del dissabte 25 de març.

És hora de sortir a les places

Celebrat el Comitè General el dissabte 25/03

març 27/Joan Andreu Parra/

«Un cop hem discutit, discernit i aprovat els documents al Consell i la trobada de responsables, ara ens toca mirar les perifèries, els precaris, les parròquies, els sindicats. Ara ens toca sortir a les places; cada zona, diòcesi i grup hem de valorar el que podem fer amb ànim de sembradors i amb confiança en l'Esperit». Aquesta va ser la benvinguda de la presidenta d'ACO, Rocío Elvira, als participants a l'últim Comitè General del dissabte 25 de març.

A la reunió es van posar en comú les valoracions de la trobada de responsables que, a la pràctica, va ser la segona part del XII Consell i on es van aprovar les Normes de funcionament i organització. Es van destacar dos aprenentatges de cara a futurs consells: hi ha hagut un excés de documents a revisar que han traslladat aclaparament als grups; caldria estudiar fórmules perquè les esmenes es puguin defensar per part de tots els grups (a la trobada de responsables algunes zones van assumir la defensa d'algunes esmenes en nom de grups absents).

Després de tot aquest treball, ara pertoca aprofundir en la missió d'ACO i articular les línies d'actuació i reptes per als propers tres cursos. En aquest sentit, les zones i diòcesis que van participar al Comitè General van proposar alguns accents: la necessitat d'aprofundir en la formació i, en particular, en la Revisió de Vida; la importància de la iniciació i de l'economia; la necessitat de compartir els compromisos que els militants sostenen en entitats per acostar a l'ACO i en sentit invers… Des del Comitè Permanent es va fer una proposta per treballar les 3 línies, els reptes de la línia D i les 4 resolucions amb la flexibilitat que cada zona i diòcesi doni prioritat a allò que necessita, segons el moment en què estigui. Aquesta proposta s'analitzarà i millorarà a les zones per poder tancar-la al proper Comitè General del 13 de maig.

Entre altres informacions es va fer un repàs final de la Setmana Santa que se celebrarà a Can Bajona i de l'evolució dels comptes del moviment (fins al febrer), que s'adeqüen a allò previst. També es va recordar que continua vacant la responsabilitat d'economia del moviment, funció que ha assumit de manera provisional el president, Jordi Soriano. Així mateix, es va valorar la celebració dels 20 anys de l'ACO de Còrdova que han servit d'impuls a la diòcesi i que s'està creant un grup de treball (obert als militants que hi vulguin participar), per celebrar els 70 anys d'ACO a partir de la propera Jornada General.

Les comissions de formació, iniciació i comunicació van informar del que les té ocupades. I, per part d'internacional, es va recordar que s'estava celebrant l'assemblea i el seminari de l'MMTC a Lourdes, amb la participació de Montserrat Sidera i que del 21 al 24 de setembre l'MTCE (moviment europeu) celebrarà la seva assemblea i seminari a Barcelona.

A la pregària amb què es va iniciar el Comitè General, preparada per la diòcesi d'Alacant-Orihuela, es va destacar que les temptacions són una experiència profundament humana i que Jesús continua exemplificant en no deixar-se portar per paraules aduladores.Altres articles