Please enable JS

Militància resilient que s’adapta a les circumstàncies de la pandèmia

Trobada del Comitè General el 12 de desembre

desembre 14/Joan Andreu Parra/

Sis nous responsables de zona van estrenar-se a la trobada telemàtica del Comitè General que es va fer el dissabte passat, 12 de desembre: Gemma Muñoz, de la zona Barcelona Nord ha rellevat la Carme Calzada; José Antonio Madrid, de la diòcesi Orihuela-Alacant ha rellevat en Fran Ferrández; Jorge Romero, de la zona Baix Llobregat ha rellevat l’Àngela Rodríguez; Toni Fernández, de la zona Nou Barris, fa aquest servei després que a la zona estiguessin fent aquesta funció de manera rotativa; Maria Jesús Gaona, de la zona Montserrat (durant aquest curs); i Lola Herrero, de la zona Vallès Occidental ha rellevat Mercè Biosca.

En la trobada, a la qual van participar totes les zones i diòcesis (amb l’excepció de Girona, Maresme i Vic), els i les responsables van explicar que aquest curs, malgrat que hi ha un desig obvi de trobar-se presencialment, els grups han interioritzat la dinàmica de reunir-se telemàticament per fer Revisió de Vida i Estudi d’Evangeli, amb l’excepció d’alguns grups de persones més grans i amb dificultats de conciliació amb les noves tecnologies. S’està intentant que aquests grups siguin acompanyats per grups més joves i facilitant aquest tipus de trobades. En definitiva, hi ha un desig de presencialitat però s’assumeix que, donades les circumstàncies sanitàries que ho desaconsellen, aquesta és una alternativa que, fins i tot en alguns casos, facilita una participació de més membres del grup. En aquest sentit, es va apuntar que un dels reptes serà quan la desescalada permeti la presencialitat com combinar la participació remota i la presencial.

Altres qüestions que les zones van posar sobre la taula va ser la situació de dificultat econòmica per la qual passen alguns militants i es va proposar que s’estudiés crear una caixa de solidaritat o un fons d’emergències per atendre puntualment aquestes situacions. A la zona del Vallès Occidental estan intentant tirar endavant un Ecogrup (integrat per dos grups d’ACO) que, a partir de l’encíclica Laudato Si, volen portar a la pràctica accions per protegir la Vida i el planeta. Un altre aspecte rellevant és la necessitat de la cura comunitària i de l’acompanyar-se que s’està veient potenciada en diverses zones: per exemple a la zona Nou Barris tenen un grup de whatsapp amb tota la militància, comparteixen les accions i els compromisos de cada militant per si algú vol adherir-se i celebren plegats una Eucaristia cada temps litúrgic procurant obrir-se al barri i les parròquies. Aquesta voluntat d’obertura, de sortida i de trobada amb els altres va ser compartida per altres diòcesis.

Igualment, totes les zones van compartir les celebracions d’Advent i de Nadal que estan fent aquests dies i també algunes accions formatives que faran properament (Vallès Oriental dedicarà una jornada al paper del responsable en la Revisió de Vida, Madrid farà una trobada formativa a l’abril amb Pepa Torres entorn la mort i la resurrecció). El conjunt de zones i diòcesis van valorar positivament la celebració de la Jornada General el 12 d’octubre passat (es van subratllar la ponència de Pepa Torres, el manifest de la diòcesi de Madrid i els materials de curs) i la de la 1a Jornada de formació a càrrec del consiliari Jordi Tres

El treball de les diverses comissions

L’any 2020 es preveu que presenti un equilibri entre ingressos i despeses (malgrat el pressupost que es va aprovar preveia un dèficit de 7.000 €). Així ho va explicar el responsable de la Comissió d’economia, Joan Comella, que ho va atribuir a l’arribada d’algunes subvencions i a la reducció de despeses. La Comissió està acabant d’enllestir el pressupost 2021 que es presentarà a aprovació al proper Comitè General (23 de gener) amb el propòsit que també sigui equilibrat. D’altra banda, va recordar que convé que els grups estudiïn la proposta de Carta Econòmica i facin aportacions abans del Consell (maig 2022), que els militants amb dificultats per mantenir les cotitzacions poden fer-ho saber per fer els ajustos que correspongui i va recomanar aplicar la desgravació fiscal dels militants que declaren l’IRPF a la cotització al moviment.

La Comissió de comunicació va compartir els objectius d’aquest curs: renovar el web per adaptar-lo a les noves necessitats dels usuaris; continuar editant les publicacions (Salillum i e-butlletí) i promoure entre la militància la compartició de continguts a persones alienes al moviment; incorporar un/a membre més a la Comissió; donar suport comunicatiu al Comitè Permanent: i donar suport a l'equip de producció del programa Llevat dins la pasta de Ràdio Estel (2a temporada). També es va mostrar la premaquetació de Salillum n. 12 que es preveu distribuir a la militància durant la primera quinzena de gener. Pel que fa a la Jornada de comunicació, el 17 d’abril proper, s’està treballant sobre com optimitzar les reunions telemàtiques dels grups de Revisió de Vida mitjançant el testimoni d’un/a responsable i d’un/a consiliari de grup que ho estiguin practicant bé. Finalment, el responsable de la Comissió, Joan Andreu Parra, va informar que durant aquest curs es faran presents des de la Comissió en els Comitès de zona per poder comentar els resultats del Qüestionari de comunicació i recollir aportacions.

La Comissió d’iniciació, de la mà de Carme Ruiz, va destacar la trobada que van tenir amb totes les zones i diòcesis el 4 de novembre passat i que va servir per compartir la situació de la iniciació en cada territori. L’objectiu a mig termini que es proposen és poder fer un Pla d’iniciació adaptat a la realitat de cada zona o diòcesi.

Helena Antó, responsable de la Comissió de formació, va destacar les publicacions Creixem i Anem a fons d’aquest curs i va informar que el proper Creixem (que s’encartarà amb la revista Salillum) està dedicat al testimoni de dos sanitaris durant la pandèmia. Podeu consultar-lo a l’enllaç. També va avançar que la Jornada de formació del mes de març estarà dedicada al dol i va constatar la necessitat d’una millor coordinació en les jornades formatives que organitzen de manera descentralitzada les zones i diòcesis.

La Comissió d’internacional està focalitzada en la preparació dels propers Seminaris i Assemblees dels moviments europeu i mundial (MTCE i MMTC) que es faran a Lisboa l’any vinent. Xavier Such va explicar que els membres de la Comissió són expresidentes i expresidents del moviment i que convindria la presència d’altres militants. I també va informar que la Montserrat Sidera és la representant d’ACO en la coordinació europea.

Aquesta va ser la pregària amb què es va començar la reunió.Altres articles


Subscriu-te al E-butlletí

Rebràs les noticies per correu electrònic!

INSCRIU-TE