Please enable JS

Comissions de treball

Què són?

Són grups creats per delegació del Comitè General per atendre les necessitats que es plantegen en el Moviment. Formen part de cada comissió els i les militants que es consideri adient, tenint en compte que hi estiguin representades diverses zones.

Com funcionen?

Els membres que componen cada comissió trien el seu responsable (excepte la d’Economia), i aquest participa en el Comitè General.

En l’actualitat, l’ACO compta amb comissions d’Iniciació, Comunicació, Economia, Formació i Internacional, però es poden crear les que es considerin oportunes.